Jiří Uhlíř

* 21. 4. 1937, Jasenná (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
středoškolský profesor, bohemist, bibliographer, regional science researcher

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Narozen 21. dubna 1937 na Jaroměřsku, kde i nadále žije a je zde od roku 1976 kronikářem. Po maturitě (1955) na jaroměřském gymnáziu, vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (1955-1959) a absolvoval dvouleté postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1973-1975), kde získal doktorát. První článek publikoval už za středoškolských studií a dále jako vysokoškolák publikoval tři soupisy lidových jmen a názvů rostlin, živočichů i jídel z rodné obce Jasenná a to ve sbornících Hradecký kraj. V letech 1961-1998 působil jako středoškolský profesor na Střední lesnické škole (SLŠ) a Lesnické mistrovské škole (LMŠ) v Trutnově, kde vyučoval český jazyk, literaturu a dějepis. Pro SLŠ inicioval vydání, zredigoval a přispíval do čtyř almanachů lesnického školství v Trutnově a zpracoval pro SLŠ Trutnov celkem 15 pedagogických bibliografií. V roce 1970 vyšel první díl významné Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968. V květnu 1975 vydal Prameny – bibliografie- filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974. Hojně přispíval a přispívá do lesnických periodik, spolupracuje s měsíčníkem Lesnická práce a strany lesnických časopisů zaplňoval především medailonky lesnických osobností a recenzí. Řadu prací věnoval Boženě Němcové a Jaroslavu Haškovi nebo svému rodnému Jaroměřsku.
Je členem dvou profesních sdružení. Od roku 1996 je členem Obce spisovatelů v Praze a od roku 2009 členem Klubu autorů literatury faktu. Dále je členem redakční rady sborníku Rodným krajem a Jaroměřského a Josefovského zpravodaje. Celkem napsal 2303 prací z toho 19 samostatných knih a u desítek dalších knih je spoluautorem. Kniha Osobnosti Jaroměře získala v roce 2012 regionální Cenu Miroslava Ivanova a publikace o J. Haškovi obdržela v říjnu 2013 Cenu Petra Jilemnického. Autor také získal tři ceny v literární soutěži Šrámkova Sobotka 1970, 1995, 2004 za knihy i rukopis bibliografie Božena Němcová inspirací pro umění (1970). Kniha Božena Němcová ve filmu a televizi (1968, 168 stran, + 16 obr. v příl.) reprezentovala Československo na mezinárodní výstavě filmové, televizní, fotografické literatury u příležitosti mezinárodního filmového festivalu v Benátkách (Venezia, Itálie, 1969), kde získala mezinárodní diplom, který má ve svých fondech Muzeum Boženy Němcové v České Skalici coby vydavatel této knížky.
ctenizpisku.cz, 1.8.2019
-
Český publicista, je členem Klubu autorů literatury faktu (KALF), spisovatelem literatury faktu, regionálním a literárním historikem, bohemistou a onomastikem. Jako středoškolský profesor vyučoval český jazyk, literaturu a dějepis na 3200 studentů a studentek SLŠ i LMŠ v denním i v dálkovém studiu na Střední lesnické škole (SLŠ) v Trutnově (1961-1998). Je také významným regionalistou a bibliografem. Působí v Jaroměři, Trutnově a rodné obci Jasenná na Jaroměřsku, kde se narodil 21. dubna 1937. Je jejím kronikářem od roku 1976 až dosud a čestným občanem od 23. června 1994.
Od června 1961 žije se svou manželkou, zemědělskou inženýrkou Zděnkou, roz. Faltusovou, v Jaroměři. Odtud dojížděl každodenně do lesnické školy v Trutnově. Po maturitě na jaroměřském gymnáziu v roce 1955 úspěšně vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (1955-59) . Je promovaným pedagogem s aprobací český jazyk a literatura pro střední školy. Úspěšně absolvoval postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1973-75), kde získal i doktorát z češtiny - titul PhDr. (13.6.1983) na základě rigorózních zkoušek a předložených publikovaných prací.
Je už 54 let literárně činný. Od středoškolských a vysokoškolských let publikoval 1824 prací, z toho 18 samostatných knižních publikací, u desítek dalších je spoluautorem. Je spoluautorem též 11 vydání středoškolských učebnic českého jazyka (1980-1992), vydaných SPN v Praze nákladem přes 650 tisíc výtisků. Vytvořil odborné práce, knihy literatury faktu, bibliografie a filmografie, vlastivědné monografie a více než 15 původních rozsáhlých historických seriálů na pokračování z kulturních dějin Jaroměře, Josefova a Jaroměřska vůbec v rozsahu 50 až 150 normostran, což by byly samostatné knížky.
Specializoval se na psaní medailonků osobností Jaroměřska a českého lesnictví (přes 1000 medailonků v letech 1967-2009). Některé jeho knihy měly ohlas v zahraničí, například to byly knihy: Božena Němcová ve filmu a televizi (1968, mezinárodní diplom z výstavy filmové, televizní a fotografické výstavy v italských Benátkách, 1969, kde reprezentovala Československo), Božena Němcová v plastice (1970), významná je dvoudílná 870 stránková Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1850-1968 (vydal KPÚ v Hradci Králové 1970, kterou ministerstvo školství věnovalo účastníkům mezinárodního sympozia FAO Organizace Spojených národů pro výživu OSN o lesnickém vzdělávání ve Stockholmu ve Švédsku roku 1971. Kniha pro rok 1968 později byla vyřazována z veřejných knihoven v ČSSR. Dále druhý díl vydaný Ministerstvem zemědělství ČR v prosinci 1992 mapuje období let 1969-1992 do rozpadu Československa (1992, celkem oba díly mají 870 stránek a přes 5637 anotovaných záznamů). Další soupis Prameny, bibliografie a filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974 (VÚOŠ Praha 1975, 186 s., 550 zázn.) a 15 bibliografií lesnických škol v Trutnově (1965-1995).
Na Jaroměřsku se Jiří Uhlíř etabloval jako regionalista, zpracoval tři důležité vlastivědy obcí Starý Ples 1186-1986 (1988), Jasenná (1994, označovaná odbornou kritikou za „vzorovou vlastivědu“), Vlkov 1229-1999 (2000) a suplementum Jasenná 1298-1305-2007 (s Ing. J. Slezákovou, 2007). Jako literární historik se zaměřil na spisovatele Boženu Němcovou a Jaroslava Haška. Jeho práce a rukopisy byly oceněny třikrát v literární soutěži Šrámkova Sobotka (1970, 1995, 2004). Dosud nepublikována je jeho práce Božena Němcová inspirací pro umění (1970, 1974), oceněna v červnu 1970 2. cenou v literární soutěži Šrámkova Sobotka). V roce 2009 zpracoval rukopis knihy Osobnosti Jaroměře, kterou svým nákladem vydá město Jaroměř.
Jiří Uhlíř inicioval a redigoval školní almanachy a sborníky SLŠ Trutnov (4) a v Jaroměři (2). Je velmi plodným publicistou, vždyť jeho vlastní Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954-2007 (do 16.3. 2007) je kniha o 218 stranách formátu A5. Zmiňován je v biografických encyklopediích KDO JE KDO v České republice, osobnosti české současnosti, vydání z roku 1994, 1998, 2002 a 2005, a KDO JE KDO v Obci spisovatelů (2005 a 2008). Jiří Uhlíř vždy byl, je a chce být bezpartijní.
Jitka Slezáková, starostka Jasenné, 2009

notes:
PhDr.,
Narozen v Jasenné u Jaroměře; literární a regionální historik, emeritní profesor Střední lesnické školy Trutnov (1961-1998), publicista, bibliograf a filmograf. Odborné a vlastivědné práce o východočeském regionu, především o Jaroměřsku a Trutnovsku.