Bohuš Zakopal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Zmoudření dona Quijota (Tragedie o pěti dějstvích), Družstevní práce, Praha 1