Magdalena Vovsová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Ladislav Čepelák: Proměny krajinného motivu, Akademie výtvarných umění, Praha