Emmanuel Roblès

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Vesuv, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1985   Benátky v zimě, Svoboda, nakladatelství, Praha