Maxim Gorkij

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1951   Maxim Gorkij: Život a dílo
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Co číst z literatur slovanských (Literatura ruská, ukrajinská a běloruská posledních let), František Borový, nakladatelství, Praha
1958   Vzpomínky na Gorkého, Československý spisovatel, Praha
1958   Umění je živé, Československý spisovatel, Praha
1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
1963   Básník a skutečnost (Výbor z literárněkritických a teoretických statí), Československý spisovatel, Praha
1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1952   Náš Gorkij, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Básnivý realism ruského filmu v trilogii o mládí Maxima Gorkého, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 239-240
1948   Z korespondente A. M. Gorkého s pedagogem A. S. Makarenkem, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 397-400
1951   Maxim Gorkij-bojovník za lidské štěstí (K zahájení výstavy „Maxim Gorkij – život a dílo“ v Praze), Rudé právo, 31-32, 132, 1951/06/06, 3-3
1951   Výstava o životě a díle Maxima Gorkého, Rudé právo, 31-32, 144, 1951/06/20, 5-5
WWW
published, title (subtitle)
  Maxim Gorkij (cs.wikipedia.org)
Theatre Program
published, title (subtitle)
1954   Maxim Gorkij: Vassa Železnovová
1987   Jegor Bulyčov a jiní (Hra o třech dějstvích)
Poster
published, title (subtitle)
nedatováno   Maxim Gorkij: Na dně