Pavel František Malý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1941   Franta Aron a jeho výstava obrazů z oblasti královny hor (Bozkov a jeho okolí)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1919   Pražské umělecké výstavy, Demokrat, 1 (1919–1920), 7, 1919/06/28, 4-4
1919   Ve výstavě kamenokreseb J. Vebera, Demokrat, 1 (1919–1920), 11, 1919/08/02, 5-5
1920   Z kulturního ruchu: Výstava kreseb tvůrců moderní české karikatury ((X. výstava Sdružení čes. umělců-grafiků Hollar v Topičově saloně, únor 1920)), Demokrat, 1 (1919–1920), 38, 1920/02/21, 4-5
1920   II. výstava obrazů Václ. Radimského (Topičův salon na Národní tř., březen), Demokrat, 1 (1919–1920), 42, 1920/03/20, 5-5
1921   Nové umělecké výstavy v Praze: Souborná výstava obrazů a plastik L. Vacátka v Topičově saloně (Národní třída), Demokrat, 3, 5, 1921/02/05, 5-5
1921   Soudobé umělecké výstavy v Praze: Soubor obrazů Richarda Landy, Demokrat, 3, 10, 1921/03/12, 3-3
1921   I. výstava grafiků Umělecké Besedy v Topičově saloně, Demokrat, 3, 18, 1921/05/07, 3-3
1921   Bronzové poprsí vládce Jugoslavie Alexandra od slovinského sochaře Al. Gangla, Demokrat, 3, 19, 1921/05/14, 4-4
1921   Apotheosa popravených staroměstských mučedníků, malovaná Jos. Kočím, Demokrat, 3, 26, 1921/07/02, 4-4
1921   Souborná výstava holandských krajin v Topičově saloně, Demokrat, 3, 37–38, 1921/10/15, 5-5
1922   Loutkářská výstava v Topičově saloně, Demokrat, 4, 1, 1922/01/01, 5-5
1922   Výstava obrazů malíře zvířat Vojt. An. Popelky v Topičově saloně, Demokrat, 4, 18, 1922/04/22, 4-4
1923   Souborná výstava obrazů Em. Kr. Lišky, Demokrat, 5, 5, 1923/01/27, 4-4
1923   II. výstava veselých kreseb dra Desideria (H. Böttingera), Demokrat, 50, 40, 1923/11/08, 3-3
1923   Souborná výstava pařížského Čecha Al. Bílka v Topičově saloně, Demokrat, 5, 45, 1923/11/10, 4-4
1924   Výstava obrazů Ludvíka Kuby „Z Lužice“ (řada II.), Demokrat, 6, 4, 1924/01/19, 4-4
1925   Souborná výstava obrazů a kreseb Josefa Šímy..., Demokrat, 7, 13, 1925/03/21, 4-4
1936   Nezmoudření Zd. Rykra v jeho nové výstavě, Samostatnost, , , 1936/01/09, -