Pavel František Malý

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1908   Kapky jedu, obálka, Dyk a Ryba, Praha