Josef von Herget

* 20. 8. 1771, Praha, Česká republika (Czech Republic)
12. 2. 1849, Praha, Česká republika (Czech Republic)
politician, businessman

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Josef Leonard z Hergetu
[Joseph Leonhard von Herget]
20. 8. 1771 Praha – 11. 2. 1849 Praha
guberniální rada, významný činitel pražského charitativního hnutí
Zakladatelem rodu Hergetů byl František Antonín Linhart Herget (1741 – 1800), architekt, geometr, profesor a později ředitel pražské polytechniky, významný podnikatel a zakladatel Hergetovy cihelny. V roce 1785 se spolu s protomedikem T. Bayerem, nejvyšším zdravotním úředníkem v Čechách, zúčastnil konference, na které se jednalo o rozmístění zdravotnických zařízení po Praze. Po návštěvě Josefa II., který si příslušné objekty prohlédl a vyjádřil k navrhovaným změnám svůj názor, bylo Hergetovi uloženo vypracovat návrhy na jejich přestavbu. Od roku 1788 byl pověřen vedením Zemského stavebního ředitelství a stal se tedy největší kapacitou v tomto oboru v Čechách. S jeho jménem je v oblasti zdravotnictví v Praze spojena zejména přestavba Nadačního ústavu pro zchudlé šlechtičny na Dobytčím trhu (nyní ulice U nemocnice) na Všeobecnou nemocnici včetně budovy, určenou pro duševně nemocné. František Antonín Linhart Herget měl se svými třemi manželkami četné potomstvo – část jeho rodiny se věnovala podnikání v oblasti stavebních hmot, ve kterém dosáhla vynikajících výsledků. Tato část rodiny je pohřbena na hřbitově na Zlíchově. Další část Hergetovy rodiny se věnovala státní správě a angažovala se i v charitativní činnosti. Františkův syn ze druhého manželství (s Annou Marií Manětínskou z Klatov), Josef Leonard (1771 – 1849) byl guberniálním radou a členem výboru Spolku vlasteneckých přátel umění a Spolku pro podporu církevní hudby v Čechách. Ještě v roce 1848 je (již jako penzionovaný guberniální rada) uváděn jako ředitel Ústavu pro vdovy, sirotky a hluchoněmé, do roku 1833 sídlícího ve Faustově domě na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí). Josef Herget byl za svou obecně prospěšnou činnost povýšen do šlechtického stavu. Zajímavé je, že se činností pro ústav hluchoněmých zabývali i zbylí členové rodiny - mezi ženskými příznivci je podle Schematismu z roku 1848 vedena jeho manželka Barbora roz. Setzerová i snacha Vilemína roz. Zobelová, dcera významného pražského stavitele.
Náhrobek rodiny Hergetů na Malostranském hřbitově, kde je pochován Josef Leonard z Hergetů se svou manželkou Barborou (1789 – 1866), synem Josephem (1812 – 1866), dcerou Antonií (1810 – 1837) a vnukem Viktorem (1844 – 1881), je umístěn u dělící zdi ve staré části hřbitova (mapa, č. 14).

notes:
NK ne - 2019/03