Peter Noever

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Umění a architektura dnes (Sborník referátů z mezinárodního sympozia), Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha