Peter Noever

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Josef Hoffmann: Ornament zwischen Hoffnung und Verbrechen
1992   Magdalena Jetelová: Domestizierung einer Pyramide
1992   Barokní Hoffmann / Der Barocke Hoffmann / The Baroque Hoffmann (Josef Hoffmann ve svém rodném domě na Moravě / Josef Hoffmann in seinem Geburtshaus in Mähren / Josef Hoffmann in his birthplace in Moravia)
2008   Julius Deutschbauer / Gerhard Spring (Nur 100 Plakate / Only 100 Posters)
2008   Günter Brus: Aurore de minuit / Midnight dawn / Mitternachtsröte
2017   Magdalena Jetelová: Dotek doby / Touch of Time
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Umění a architektura dnes (Sborník referátů z mezinárodního sympozia), Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
2000   Vila Tugendhat - význam, rekonstrukce, budoucnost / Villa Tugendhat - Bedeutung, Restaurierung, Zukunft (Mezinárodní sympozium / Internationales Symposium), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
Guide
published, title (subtitle)
2010   Josef Hoffmann (Architektonický průvodce / Architekturführer / Architecture Guide)