Sarena Ulibarri

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2019   Nepodceňujte měkkou sílu (Se Sarenou Ulibarri o narativech optimistické budoucnosti), A2: Kulturní čtrnáctideník, 15, 5, 2019/02/27, 20-