Zora Rusinová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1983/02 - 1983/03   Jozef Dorica: Kresba, Martin (Martin)
1989/08/03 - 1989/08/27   Jozef Dorica: Obrazy, kresby 1976 - 1989, Bratislava (Bratislava)
1993/05 - 1993/08   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Bratislava (Bratislava)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Bratislava (Bratislava)
1996   Emöke Vargová, Bratislava (Bratislava)
1997/09/16 - 1997/11/16   Jozef Jankovič, Bratislava (Bratislava)
2006/06/20 - 206/09/03   Autopoesis, Bratislava (Bratislava)
2006/09/12 - 2006/10/15   Marián Mudroch: Skúsenosť (z) údivu, Bratislava (Bratislava)