Zora Rusinová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Karol Baron: Kresba - výber z tvorby
1983   Jozef Dorica: Kresba
1989   Jozef Dorica: Kresby
1989   Jozef Dorica: Obrazy, kresby 1976 - 1989
1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby
1994   Andrej Rudavský: Sochy, kresby
1996   Otis Laubert: Frontálny útok na Benátky
1997   Veronika Rónaiová - Archeológia emócií
2001   Karol Baron 1966-2000
2002   Ľudovít Fulla 2002
2007   Dorota Sadovská: SADO 1 a 2
2009   RePartitury (1976-1978, Dezider Tóth, Monogramista T.D, 2009)
2011   Michal Kern
2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching
nedatováno   E. Maxonová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
2009   ESSL ART AWARD CCE 09
2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe
2011   Essl Art Award CEE 2011 (Young Art From: Bulgaria/ Croatia/ Czech Republic/ Hungary/ Romania/ Slovakia/ Slovenia)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Umenie šesťdesiatych rokov (Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre), Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
1996   Postmoderna... a čo ďalej?, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2010   Gender Check (A Reader), Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
2012   Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age (Zborník medzinárodného sympózia / Proceedings from an International Symposium), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2012   Maľba v kontextoch / Kontexty maľby (Zborník z Česko-Slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Výstavy na Slovensku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1978   Bratislava (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, -
1978   Bratislava (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 2, 5, 1978, -
1978   Bratislava - Výstava současné portrétní tvorby (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1978   Bratislava - Československá výstava keramické tvorby (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1978   Bratislava - Výstava Karla Ondreičky (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1978   Bratislava - Výstava Igora Rumanského (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, 14-20
1979   Výstava bratislavské SŠUP (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Individuální výstava národního umělce Jozefa Kollára (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Individuální výstava zasloužilého umělce Jozefa Šturdíka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Výstava Jana Koniarka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Individuální výstava Ernesta Zmetáka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Individuální výstava Viktora Hulíka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Jubilejní výstava Ester Šimerové-Martinčekové (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1979   Individuální výstava Stanislava Baľka (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, -
1980   Bienále ilustrací Bratislava 1979 (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1980   Výstava Ladislava Medňanského (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, -
1980   Julius Nemčík (Zprávy z krajů - Bratislava), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
1980   Výstava Vladimíra Vestenického (Zprávy z krajů - Bratislava), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
1980   Výstava Milana Rašly (Zprávy z krajů - Bratislava), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
2000   Súznenia a kontradikcie kolektívnych programov v slovenskom umení 1970-1989, České umění 1939-1999, , , 2000, 76-84
2000   Súznenia a kontradikcie kolektívnych programov v slovenskom umení 1970-1989, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 85-85
2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 105-110
2006   Kapitoly z tvorby Vladimíra Popoviča, Revue Art, , 2, 2006/2, 47-49
2006   Diskuse IV, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 58-59
2006   Diskuse V, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 88-93
2007   V zajatí abecedy tela (Dorota Sadovská), Revue Art, , 3, 2007/3, 52-55
2008   Problém antológie v oblasti vizuálnych kultúrnych štúdií, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, , , 2008, 51-71
2008   Na margo (Úryvky z rozhovorov so slovenskými kurátorkami a historičkami umenia), Artemis a Dr. Faust, , , 2008, 203-221
2009   Od partitúr k repartitúram, RePartitury, , , 2009, -
2009   Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, , , 2009, 141-158
2010   The Totalitarian Period and Latent Feminism, Gender Check, , , 2010, 145-149
Supplement
published, title (subtitle)
2005   SADO
Yearbook
published, title (subtitle)
2009   Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave (Galéria 2007 - 2008)