Pavel Fraenkl

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Dr. Pavel Fraenkl: Otokar Březina (Akord 1937/5), Poesie, , , 1937, 108-112
Periodical
published, title (subtitle)
1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu)