Světla Kořánová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2011   Světla Kořánová
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Koláže téměř nechtěně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 12, 2011/06/16, 3-
2011   Světla Kořánová - koláže (2010-2011) , Světla Kořánová, , , 2011, 1-2
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2011   Jan Placák, Světla Kořánová: Z prachu antikvariátů, z lesku salónů / Světla Kořánová, Jan Placák: Z lesku salónů, z prachu antikvariátů
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2010   Všechno dobré v roce 2011