Světla Kořánová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Praha