Světla Kořánová

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2011/05/10 - 2011/06/18   Světla Kořánová: Z lesku salónů, Galerie Smečky, Praha