Světla Kořánová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Střední polygrafická škola, Praha ,