Světla Kořánová

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1998   Obrázky Josefa Lady,
1999   Jaroslav Kořán: Pohled zpátky,
2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno,
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus,
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze)),
2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze)),
2003   Okouzlený milovník života Max Švabinský,
2004   Antonín Slavíček: 1870 - 1910 ((anglická verze)),
2004   Antonín Slavíček: 1870 - 1910 ((česká verze)),
2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981),
2007   Jan Halaška: On the Road / Na cestě,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu),
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines),
2003   Zachráněné dědictví / Rescued Heritage (Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja / Aselection of restored sculptures and objects ftom the flooded collection in the Troja Château),
2009   Connecting Pittsburg,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1997   Václav a Dagmar Havlovi (Dva osudy v jednou svazku), , Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
1998   Josef Lada, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
1999   Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Akce (Po kterých zbyla alespoň nějaká dokumentace 1962 - 1995), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   Actions (For which at least some documentation remains 1962 - 1995), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   František Tichý, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Barrandov I. (Vzestup k výšinám), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   Zlatý věk (Barrandov II), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2011   Velkého strážce pozdní sběr, , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2002   Skrznaskrz (Les Tcheques et La France au Cours des Siecles), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948), , Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Přadénko z drátů, , ,
Author's Invitation
published, title (subtitle), notes
2004   Adolf Hoffmeister,
Collective Invitation
published, title (subtitle), notes
2003   Až kometa šlehne nás / When the Comet Hits Us (Z historie zvukového záznamu / From the history of talking machines),
Bibliophily
published, title (subtitle), notes
1997   Osm Básní pro Acnavi,
2001   Prase, aneb, Václav Havel’s hunt for a pig, přebal, typografie
Diary
published, title (subtitle), notes
2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006,
2008   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2009,
Postcard
published, title (subtitle), notes
2003   Až kometa šlehne nás (Logo Ultraphonu),
2003   Až kometa šlehne nás (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výt. umění v Chebu (Foto: Jiří Gordon)),
2003   Až kometa šlehne nás (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl. m. Prahy (Foto: Hana Hamplová)),
2003   Až kometa šlehne nás (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galeri moderního umění v Hradci Králové (Foto: Hana Hamplová)),
2003   Až kometa šlehne nás (Ouha Jaro!),
2003   Až kometa šlehne nás (Fonograf Horal (1906), výrobce firma Firitz Ruppel, Německo. Sbírka W. Sator, Německo),
2003   Až kometa šlehne nás (Dvě oči),
2003   Až kometa šlehne nás (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary (foto: Bořivoj Hořínek)),
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle), notes
2002   František Tichý ((česká verze)),
2002   František Tichý ((anglická verze)),
2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973),
Calender
published, title (subtitle), notes
2000   Jiří Kolář,
2001   Jiří Kolář,
2002   Ladislav Novák,
2002   Klauni Františka Tichého,
2003   Antonín Střížek,
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu),
2004   Adolf Hoffmeister,
Poster
published, title (subtitle), notes
1998   Josef Lada,
2000   William Blake 1757 - 1827 ((300 x 420)),
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus,
2002   František Tichý,
2005   Zdeněk Burian ((detail indiánů)),
2005   Zdeněk Burian ((portrét indiána)),
Souvenir
published, title (subtitle), notes
2003   Pivní tácky s motivy středů gramofonových desek,
Press News
published, title (subtitle), notes
2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus,
Guide
published, title (subtitle), notes
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Josef Čapek, Rumba, 1935-1937, soukromá sbírka Adolf Hoffmeister, Josephina Bakerová, 1927, Moravská Galerie v Brně, foto: Andrea Velnerová),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu, krabičky na jehly, gramofon),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary, foto: Bohumil Hořínek),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl.m. Prahy, Hugo, Boettinger, Pohybová studie (Milča Mayerová), 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Gramofon s usměvavým Buddhou, krabičky na jehly, … a na desce se točí pes),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Agujes Marschall, Tienen fama mundial, krabičky na jehly, Fonograf Loreley),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výtvarného umění v Chebu, foto:Jiří Gordon),
2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Krabičky na jehly, Gramofon Floraphon, 1906, výrobce Autometanfabrik Phönix, Německo),