Catharina Emma Trenkwald

Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)