Stephan Wulffen

 

middle name: Schmidt

Stephan Wulffen

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jan Knap: Obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Výtvarné umění (Umění instalace), 4
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Náboženství jako estetická teorie (K pojmu umění u Jana Knapa), Jan Knap: Obrazy
  1994   Prostorový diskurs (Poznámky k instalacím Josepha Kosutha z let 1965-93), Výtvarné umění-21