Ladislav Záborský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Ladislav Záborský
2000   Ladislav Záborský: Dialógy s večnosťou (Život a tvorba akademického maliara Ladislava Záborského)