Kan Chan

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha