Bohumil Mathesius

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Co číst z literatur slovanských (Literatura ruská, ukrajinská a běloruská posledních let), František Borový, nakladatelství, Praha
1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
1970   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2004   Koliba, Slezská univerzita, Opava (Opava)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Bohumil Mathesius (cs.wikipedia.org)
Funeral Card
published, title (subtitle)
1952   Bohumil Mathesius (profesor filologické fakulty university Karoly, vedoucí profesor katedry rusistiky, spisovatel, člen Slovanského ústavu, atd....)