Bohumil Mathesius

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1925   Černá věž a zelený džbán (Poesie básníků staré Číny), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1936   Návrat ze Sovětského svazu, Družstevní práce, Praha 1
1937   Návrat ze Sovětského svazu, Družstevní práce, Praha 1
1940   Modravá Rus, Odeon (Jan Fromek), Praha
1942   Torquato Tasso (Hra o pěti dějstvích), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1947   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, František Borový, nakladatelství, Praha
1948   Kozáci, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1949   A milovat mě bude lid... (Výbor z veršů A. S. Puškina), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1949   Rozrušená země, Svoboda, nakladatelství, Praha
1949   Polikuška, Svoboda, nakladatelství, Praha
1949   Dostigajev a ti druzí (Hra o třech jednáních), Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1950   150 000 000, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   Z povídek a črt, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1951   Rozrušená země, Svoboda, nakladatelství, Praha
1952   Píseň o káře, Melantrich, nakladatelství, Praha
1953   Zpěvy staré a nové Číny, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1954   Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Básně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
1955   Piková dáma, Československý spisovatel, Praha
1956   Uražení a ponížení, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Rozrušená země I, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1958   Teng Si-chua (Bio-interview), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Piková dáma a jiné povídky, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1962   Rozrušená země, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Uražení a ponížení, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1964   Lyrika, Československý spisovatel, Praha
1965   Arion (Výbor z lyriky), Československý spisovatel, Praha
1973   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1975   Piková dáma a jiné povídky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1978   Verše psané na vodu (Starojaponská pětiverší), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1978   Z plamene jasu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Kniha o velkých ruských spisovatelích, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
1988   Půlnoční povídky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1947   Rakvář, Neděle, , , 1947, 70-75
1953   Měděný jezdec (K 250. výročí založení Leningradu), Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 533-539
1954   Jívy u mostu přes řeku Fyn, Výtvarné umění, 4, 5, 1954/07/31, 232-232
1954   Járo na západním jezeře, Výtvarná práce, 2, 1, 1954/01/15, 8-
Bibliophily
published, title (subtitle)
[1977]   Verše psané na vodu
1997   Jdu tichou půlnocí
Calender
published, title (subtitle)
1947   Neděle (Rodinný kalendář na rok 1947)