Jaroslav Sládeček

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1999 - 2000   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta architektury, ),
2000 - 2007   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury, ),