Ludvík Páleníček

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Ludvík Páleníček: Za pochodu krásy. (O knihách), Akord, XII., 4-5, 1946/02, 198-
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1974   XV. Bibliofilská beseda: Švabinský a česká kniha; Umění doby mládí Maxe Švabinského
Periodical
published, title (subtitle)
1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)