Ludvík Páleníček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Jindra Schmidt (Grafik a rytec Maxe Švabinského)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)
1947   Z pohádky do života (Příběhy z českých činoher), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
1954   Jindřich Mošna, Orbis, Praha
1958   Mladý Švabinský, Krajské nakladatelství Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1970   O Švabinském, Výbor pro oslavy 100. výročí narození nár. umělce prof. Maxe Švabinského, _
1972   Okouzlený satyr, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1973   Švabinského český Slavín (Sto portrétů), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
1985   Švabinského český Slavín (Sto portrétů), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1987   Okouzlený satyr (Život a dílo Maxe Švabinského), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1989   Švabinského český Slavín (Sto portrétů), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1982   Exlibris Maxe Švabinského