Ludvík Páleníček

Discussion/Debate
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1974/03/02   XV. Bibliofilská beseda: Švabinský a česká kniha; Umění doby mládí Maxe Švabinského, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)