Ludvík Páleníček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Max Švabinský: Grafické dílo
1948   Karel Minář
1953   Max Švabinský: Rané dílo do roku 1900 (K 80. narozeninám umělcovým)
1958   České písemnictví v díle Maxe Švabinského (Výstava k 85. umělcovým narozeninám)
1958   Max Švabinský: Soubor grafiky z let 1948 - 1958
1958   Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky)
1958   Národní umělec Max Švabinský (Výstava monumentálních děl a grafiky)
1962   Max Švabinský: Malby, kresby, grafika
1963   Josef Jambor
1967   Cyril Bouda: Výstava ilustrací
1972   Národní umělec Vojtěch Sedláček
1972   Max Švabinský: Kroměříž ´73
1972   Zasloužilý umělec Cyril Bouda: Grafika - ilustrace
1972   Václav Fiala: Kresby a grafika
1972   Alois Moravec: Výstava grafických prací
1972   Karel Müller: Grafika, ilustrace
1972   Vladimír Silovský (Cyklus výstav Švabinského žáci)
1973   Max Švabinský 1873-1962
1973   Jaroslav Vodrážka: Drobná grafika, knižní značky
1973   V. Silovský
1974   Jaroslav Vodrážka: Knižní tvorba
1974   Karel Müller: Grafika, ilustrace
1976   Václav Fiala: Ilustrátorské dílo
1977   Oldřich Zezula: Praha – Kroměříž, soubor obrazů (Výstava k umělcovým sedmdesátinám)
1980   Památník Maxe Švabinského v Kroměříži
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954   Jak jsem se měl na světě (Podle vypravování Mistrova napsal Karel Želenský), Orbis, Praha
1959   Matka (Hra o třech dějstvích), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Max Švabinský (Život a dílo na přelomu epoch), Melantrich, a.s., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Otokar Fischer historikem Národního divadla, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 178-183
1948   Otokar Fischer na venkově, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 239-239
1974   Zapomínaný sochař a řezbář, Naše rodina, , 5, 1974/01/30, -
Occassional Print
published, title (subtitle)
1975   Vzpomínka na tiskaře Josefa Cipru
1979   Václav Mařan 1879 - 1962
Supplement
published, title (subtitle)
1973   Max Švabinský
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1972   Max Švabinský: Chvála života
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1936   Soupis grafických prací Karla Mináře 1935