Karel Zeman

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Karel Zeman
1985   Karel Zeman: Grafika a medaile
1985   Karel Zeman: Grafika, medaile
1990   Rytec Karel Zeman
1991   Karel Zeman: grafika, ilustrace, medaile
2002   Karel Zeman: Mědirytiny a medaile
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Perspektivy 2 (Druhý ročník výstavy mladých jihomoravských výtvarníků)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje
1979   Současná česká medaile a plaketa
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81
1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky
1983   Moravská grafika
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1987   Československý exlibris 1987
1987   6 žáků Petra Skácela (fragment jedné třídy)
1988   Současné české exlibris
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1989   Současná česká grafika
1990   Současná česká kniha
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky (Uherské Hradiště 1988, 1990, 1992)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Medzinárodné Kvadrienále Medailí (3. Kremnica ´93)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Česká medaile 1987 / 1996
2001   II. Moravský salón grafiky 2001
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2003   4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   X. festival komorní grafiky
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Akvizice 1995-2003
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2010   XVI. festival komorní grafiky
2010   Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi
2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České)
2014   Jubilanti Hollaru 2014
2014   6. salon Asociace umělců medailérů 2013 (Medaile, plakety, mince, insignie, plastiky, kresby, grafika)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
nedatováno   Hosté Hollara
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1981   Dva grafické talenty (Kronika), Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, -
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Jubilanti Hollaru 2004
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2009   Grafika (Žáci VŠUP prof. Zdeňka Sklenáře)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   Karel Zeman: Pocta dokonalosti a kráse
2014   Karel Zeman: Grafika, medaile, známková a ilustrační tvorba
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1980   Exlibris
1981   Martin Činovský: Grafika a ilustrace, Karel Zeman: Mědirytiny - medaile
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   Praha v grafice
1999   Jubilanti ´99
2000   6. festival komorní grafiky
2001   Exlibris
2007   XIII. Festival komorní grafiky
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1986   Exlibris brněnských výtvarníků
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
1999   Klub přátel Hollaru (Jiří Kolář (85) let)
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění