Miroslav Holub

* 13. 9. 1923, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 7. 1998, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Biologist

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01041818

notes:
MUDr., CSc., redaktor odborného časopisu a publicista, básník, prozaik, esejista, autor reportáží, překladatel z angličtiny a polštiny
působil jako vědecký pracovník v Biologickém ústavu ČSAV v Praze;
Slovník českých spisovatelů od roku 1945 uvádí datum úmrtí 14.7.1998

Miroslav Holub

 

Miroslav Holub

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Přírodovědecká fakulta
1946 - 1953   Univerzita Karlova, Praha, Lékařská fakulta

Miroslav Holub

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha

Miroslav Holub

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Skupina Květen, *
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *

Miroslav Holub

dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/10/13 - 1969/10/25   Svět čte naši literaturu, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Miroslav Holub

aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   O nových tvářích české literatury v nakladatelství Mladá fronta, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1990   Autoři knih nakladatelství Mladá fronta (1989-1990), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
  1971   Vůle k intelektuální poezii (O básnické tvorbě Miroslava Holuba), Československý spisovatel, Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Miroslav Holub: Anděl na kolečkách, Slovník české prózy 1945-1994, 109-111
  1997   Dělej všechno, co můžeš, většina lidí nedělá ani to..., Salon 19, 19

Miroslav Holub

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Beton, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)
  1999   Narození Sisyfovo, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Denní služba, Československý spisovatel, Praha
  1962   Achilles a želva, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1963   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), Československý spisovatel, Praha
  1963   Kam teče krev, Československý spisovatel, Praha
  1963   Tak zvané srdce, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1963   Zcela nesoustavná zoologie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Anamnéza, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), Československý spisovatel, Praha
  1964   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), Československý spisovatel, Praha
  1965   Tři kroky po zemi (Příběhy a myšlenky kolem vědy), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1966   Anděl na kolečkách (Poloreportáž z USA), Československý spisovatel, Praha
  1969   Ačkoli, Československý spisovatel, Praha
  1987   K principu rolničky, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1988   Sagitální řez, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Syndrom mizející plíce, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1992   O příčinách porušení a zkázy těl lidských, Pražská imaginace, Praha
  2002   Časoprostor, Euromedia Group, Praha

Miroslav Holub

almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Almanach Klubu čtenářů (Jaro), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  2000   Almanach současné české literatury 1997-1999 (Almanach der zeitgenössischen tschechischen literatur 1997-1999), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Ohnice (Sborník současné literatury. I. 1947), Václav Petr, Praha
  1947   Ohnice (Sborník současné literatury. II. 1947), Václav Petr, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1970   Jiří Šlitr (Sborník textů, fotografií a kreseb), Supraphon, n.p., Praha
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1988   Antologie českého medicínského humoru, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n.p., Praha
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1994   Bez dlouhých řečí (Vybrané fejetony z Mladého světa), Mladý svět, a.s., Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
  1997   Dopisy básníků malíři, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1989   Ellen Jilemnická, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1994   Kamenné poselství I. J.
  1995   Václav Daneš: Obrazy 1965 - 1995, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Trasa, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Jaro 62 (Výstava tvůrčí skupiny Mánes, hostí a Bloku tvůrčích skupin)
  1964   Politický plakát, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  2020   Fakticky (Petra Bindr & Barbora Nováková), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Zajatci hlubin, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   Den v Československu, Nakladatelství politické literatury, Praha
  1964   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), Československý spisovatel, Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1965   Semafor (Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Jonáš a Tingl-tangl), Československý spisovatel, Praha
  1965   Studium předmětu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Nad Prahou / Nad Pragoj / Prague a vol D`oisea / Pague siin from above / Prag - von Flugzeug gesehen / Sobre Praga, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
  1990   Slovník beze slov, Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha
  1991   Obdivuhodný člověk (Úvahy o lidské tvořivosti), Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Konec civilizace aneb Překrásný nový svět, Orfeus, Praha
  1996   Saze na hrušce, NAVA - Nakladatelská a vydavatelská agentura, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Tvůrčí skupina Plakát, Václav Ševčík, Praha
  2004   Nezabolí jazyk od dobrého slova (Antologie českého aforismu), Euromedia Group, Praha
  2016   Kontinental Unterwegs / Mezikontinentálně na cestě, Franz Schiermeier Verlag, Mnichov (München)
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2020   Edge (The Jan Palach Memorial in Všetaty), Národní muzeum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Báseň, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 207-208
  1960   Les, Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1963   Feiningerova anatomie přírody, Světová literatura, 173-181
  1963   Naše vánoční anketa 100+1, Kulturní tvorba, 1, 52
  1965   Vánoční anketa, Výtvarná práce
  1968   Poemes, Opus International, 9, 19-20
  1969   Každá, jakkoli utilitární ideologie..., Sešity pro literaturu a diskusi, 40-41
  1969   Zivilisation menschenfeindlich (Diskussion), Im Herzen Europas
  1973   Napsal nám spisovatel Miroslav Holub, Práce
  1979   Hospodář, z díla se navrátiv..., Umění a řemesla
  1979   Nová příroda, Umění a řemesla, 50-53
  1984   Rozměr přítomnosti, Technický magazín, měsíčník moderního člověka, 42-43
  1997   Deklarace o hodném člověku, Salon 21, 21
  1997   Hodní lidé v šestém století, Salon 20, 20
  1997   Hodný člověk a jeho důsledky, Salon 19, 19
  1997   Hodný člověk a mičurinská biologie, Salon 22, 22
  1997   Myslel to dobře, Salon 24, 24

Miroslav Holub

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Studium předmětu, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1989   Myšlenky pozdě v noci, Mladá fronta, nakladatelství, Praha

Miroslav Holub

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/04/14 - 1964/05/10   Miloslav Hejný: Plastiky a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1970/04/09 - 1970/04/26   Rosa Servítová, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1990/01/04 - 1990/01/28   Ellen Jilemnická: Plastiky, Galerie Fronta, Praha

Miroslav Holub

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výtvarné kalendáře 1965, Výtvarná práce
  1968   Doc. dr. Ludvík Baran a dr. Miroslav Holub uvedli..., Výtvarná práce
  2019   Věk podivných slastí, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 44-46

Miroslav Holub

year of award   award name, type, notes
1963   Cena nakladatelství Československý spisovatel, za prózu, Anděl na kolečkách