Bohumil Zemánek

* 27. 2. 1930, Palonín (Šumperk), Česká republika (Czech Republic)
restaureteur, woodcarver, sculptor

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Vyučen v řezbářské dílně pana Kubečka v Olomouci. Ve studiu pokračoval na SUPŠ v Praze 3 u prof. V. Markupa a F. Kmenta (1947-51). Ihned po maturitě nastoupil jako spolupracovník Národní kulturní komise, kde pracoval v kolektivu restaurátorů (do 1953, pracoviště v Jaroměřicích nad Rokytnou). Již od začátku se specializoval výhradně na dřevěnou plastiku. První samostatnou prací bylo restaurování vybavení kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou v roce (1957). Jelikož prokázal značné odborné znalosti i cit pro restaurovaná díla byl na popud kolaudační komise roku 1958 přijat do SČSVU. Jeho nejvýznamnější prací bylo restaurování rozsáhlého souboru barokních plastik z dílny Jelínků (cca 60). Roku 1967 využil příležitosti nabízené M. Suchomelem a Uměleckou komisí ČFVU. Podařilo se mu, až překvapivě úspěšně, odhalit nepoškozenou původní listrovou polychromii na plastice sv. Markéty od J. Jelínka (1749, Mělník - zámecká kaple). Na zadní straně postavy sv. Václava nalezl letopočet 1749 a signaturu Gelinek. Sv. Prokopa ze stejného souboru restauroval J. Tesař, který však výrazně poškodil tenkou barevnou lazuru na stříbře. Úspěch mu zajistil další významné zakázky. V roce 1967 se stal členem Skupiny R 64. Jelikož neměl školení na AVU bylo nutné doporučení J. Horkého. Restauroval též několik reliéfů tzv. Chebské práce (cca 11). Napomohl tak k poznání historie této specifické techniky (Výstava „Chebská reliéfní intarzie“, PhDr. M. Mžyková a PhDr. O. Pechová ). Z jeho restaurátorských zpráv často čerpal též teoretik M. Suchomel. Od 50. let se zabývá restaurováním a reprodukováním řezbářských sochařských památek. Realizoval dřevěná sochařská díla K. Hladíka, O. Janečka, J. Kodeta a V. Vinglera. Restauroval dřevořezby sochařské rodiny Jelínků z Kosmonos, plastiky M. B. Brauna z kostela sv. Klimenta v Praze, plastiky F. Preisse, F. I. Platzera, J. Pacáka a dalších sochařů v období gotiky do 19. století. V letech 1952-1953 restauroval dřevořezby plastik pro orloj v Olomouci (návrh K. Svolinský). Roku 1992 byl Českou televizí Praha natočen 30 minutový medailon B. Zemánka Navrácený život (režie J. Protiva). Roku 1955 zhotovil podle návrhu Svolinského dřevěné figurky pro olomoucký orloj. V 70. letech realizoval ve dřevě asi 10 návrhů svého přítele, malíře Oty Janečka. Vycházel přitom z malých modelů, které zvětšoval v poměru 1:2 či 1:3. Svou pečlivou prací přispěl k poznání původní polychromie barokních plastik z dílny Jelínků. Zastává názor, že restaurátor nemusí být umělec s akademickým vzděláním, nýbrž musí mít cit, trpělivost a absolutní úctu k originálu. V jeho chápání není restaurátor interpretem díla, nýbrž „pouze“ jeho opatrovníkem.

Restaurátorské práce:
1954-58 Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla, dřevěný mobiliář od L. Widmana, 1745.
1958-59 Roztoky u Jilemnice, rozsáhlý reliéf.
1960 Nové Sedlo, kostel sv. Václava, restaurování bočního oltáře, polychromováno a zlaceno J. V. Grauerem, 1745-1746 / Chotiměř u Domažlic, kostel, hlavní a dva boční oltáře (spol. Gruškovským).
1961 Kladruby, zámek, sv. Biskup ze Zelené hory / Švihov, hrad, 4 bysty světců.
1962 Církvice, kostel sv. Vavřince, I.etapa restaurování barokního polychromovaného oltářního rámu (až do roku 1966, spol. Gruškovským) / Zákupy, zámek, konzervace dřevěného obložení stěn jídelny, 18. stol. (spol. Gruškovským).
1963 Zákupy, zámek, obnova sedacích souborů s kostrami zdobenými řezbami, polovina 19. stol. (spol. Gruškovským) / Praha, Valdštejnský palác, zlacení štuku v Rytířském sále.
1964 Veltrusy, zámek, konzolové stolky v sále Marie Teresie / Praha, Pálfyho palác, obnova štuku v zasedacím sále / Týnec nad Sázavou, kostel, Pieta (do roku 1966).
1965 Mnichovo Hradiště, zámek, část mobiliáře ložnice.
1966 Praha, letohrádek Bílá Hora, model bitvy na Bílé Hoře / Pieta z Nečtin (spol. J. Horkým) / Mělník, zámek, šperkovnice a hodiny (do roku 1976).
1967 J. Jelínek: Sv. Kateřina, sv. Markéta a sv. Ludmila, 1749, Okresní muzeum, Mladá Boleslav. Nově odkryta listrová polychromie od J. Jelínka (připsal M. Suchomel) / Praha - Karlov, kostel, boční oltář.
1968 Bakov nad Jizerou, kostel sv. Barbory, M. Jelínek: P. Marie a sv. Jan Evangelista ze skupiny Ukřižování.
1968-75 Odlochovice, kostel, plastická výzdoba hlavního oltáře.
1970-72 Bakov nad Jizerou, kostel sv. Barbory, M. Jelínek: Ukřižovaný, polychromované dřevo / Mnichovo Hradiště, kostel sv. Jakuba, Ukřižovaný, sv. Václav a sv. Vojtěch / V této době též pracuje pro SGVU v Chebu (resturování gotických plastik).
1973-77 Debř, kostel sv. Barbory, hlavní oltář od M. I. Jelínka, 1754.
1976-84 11 reliéfů tzv. Chebské práce, Chebské muzeum, Cheb / Nové Sedlo u Žatce, kostel, skříň a plastiky levého bočního oltáře (do roku 1981).
1978-85 Vraclav u Vysokého Mýta, Kalvárie J. F. Pacáka (svoz Králíky - Hedeč).
1979-83 Praha, kostel sv. Klimenta, 26 plastik z varhaní skříně.
1982-85 Žleby, plastiky ze zámeckých sbírek / Práce pro MG v Brně.
1985 Praha, kostel sv. Voršily, 3 platiky (do roku 1986) / Bohsudov - Krupka, Ecce Homo.
1986-87 Plastiky ze sbírek muzea v Teplicích / Pardubice - Chlumec, 2 postavy andělů.
1987 Lomnice nad Popelkou, kostel, 2 plastiky z hlavního oltáře / Duchcov, kopie Ecce Homo, 120x70 cm / Roudnice nad Labem, kaple, 4 postvy andělů (do roku 1988).
1988-89 Veltrusy, zámek, Sv. Jan Nepomucký, polychromované dřevo a dřevěný erb na fasádě / Práce pro MG v Brně.
1992 Valdštejn, hrad, J. J. Jelínek: Sv. Jan Nepomucký, 1735-45.
1993 Madona z Trhových Svin, kolem 1520.
1995 Sobotka, kostel sv. Maří Magdaleny, plastiky bočního oltáře.
1996-97 Práce pro NG v Praze (3 plastiky)

Restaurátorské výstavy
1964 Litoměřice, Galerie výtvarného umění „Umění restaurátorské“
1968 Praha, Letohrádek královny Anny (Belveder) „Restaurování v uměleckém řemesle“
1971 Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění „Restaurování uměleckých děl“
1972 Cheb, Galerie výtvarného umění „Chebské reliéfní intarzie“
1973 Praha, Výstavní síň VIA „25 let památkové péče v ČSR“
1980 Praha, Špálova galerie „Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou“
1983 Praha, Staroměstská radnice, Křížová chodba a Rytířský sál „Výsledky restaurátorských prací v kostele sv. Klimenta v Praze 1“
1985 Praha, Galerie Československý spisovatel „Vyznání životu a míru“
1986 Praha, Středočeská galerie „Chebská reliéfní intarzie a grafika“ (prosinec 1986 – únor 1987)
1987 Cheb, Galerie výtvarného umění „Chebská reliéfní intarzie a grafika“ (březen - červen)
1987 Plzeň, Západočeská galerie „Chebská reliéfní intarzie a grafika“ (červenec – srpen)
1988 Praha, Mánes „Restaurátorské umění 1948 – 1988“
1989 Duchcov Zámek Duchcov „Restaurovaná umělecká díla ze severozápadních Čech“ (mimo katalog)
1993-94 Kladno, Monumenta redivia – Památky restaurované v letech 1990 – 93 na Kladensku a Slánsku (prosinec – únor)
1994 Slaný, Vlastivědné muzeum „Monumenta redivia“ (březen – květen) výstava převezena z Kladna
1996 Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří „Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos“ (8. únor – 17. březen)
1997 Mladá Boleslav Okresní muzeum-hrad „Připomínka k 300. výročí narození sochaře Josefa Jiřího Jelínka *10. 2. 1997 (leden – únor)
1997-98 Praha, Jízdárna Valdštejnského paláce „Josef Jiří Jelínek 1697 – 1776 - Barokní sochařská dílna z Kosmonos“ (23. říjen 1997 – 15. únor 1998) ze stovky vystavených děl jich 42 restauroval Bohumil Zemánek
1998 Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří „Josef Jiří Jelínek - 1697 – 1776 - Barokní sochařská dílna z Kosmonos“, soubor restaurovaný v letech 1996 – 97 (19. únor – 7. červen 1998)
1999 Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří „Ignác František Platzer 1717 - 1787“ sv. Jan Nepomucký – dar Reinera Kreissla (13. duben – 11. červenec 1999)
2001 Praha, Národní galerie, Klášter sv. Jiří a Jízdárna Valdštejnského paláce „Sláva barokní Čechie“ (27. duben – 28. září 2001)


notes:
Literatura
1962 Herber Otto, Razič peněz opět ožil, Numismatické listy 1962, č. 1 s. 10, 11
1963 Herber Otto, Il Coniatore di moneta (Dalla testata del nostro Giornale), Nota storica 1963, č. 10 s. 1, 160
1965 Kolektiv, Seznam restaurátorských prací v Severočeském kraji 1946-1963, Památková péče 1965, č. 2 s. 62
1968 Suchomel Miloš, Gloriózní sochy Jelínků, Květy 1968, č. 47 s. 30-32
1969 Suchomel Miloš, Poznámky k restaurátorským pracím na polychromovaných sochách českých patronů z Okresního muzea v Mladé Boleslavi, Památková péče 1969, č. 1 s. 25-33
1970 Suchomel Miloš, Die virtuose Bildhauerkunst Jelineks, Willkommen in der Tschechoslowakei 1970, č. 3 s. 4, 5, 58, 59 (rovněž anglicky a francouzsky)
1972 Suchomel Miloš, Dvě restaurované sochy Krista z rukou kosmonoských Jelínků, Památková péče 1972, č. 3 s. 160-163, 165, 166, 168
1974 Suchomel Miloš, Výtvarné paralely a kontrasty sochařské tvorby rodiny Jelínků, Umění 1974, č. 6 s. 521-523, 526, 531-533, 538, 539
1976 Suchomel Miloš, Rozpoznávání původních sochařských polychromií, Památky a příroda 1976, č. 10 s. 599-562
1978 Suchomel Miloš, O polychromii řezbářských prací kosmonoských Jelínků, Umění 1978, č. 2 s. 158, 159, 162-171
1979 Pechová O., Chebské reliéfní intarzie, Květy 1979, č. 6 s. 36, 37
1980 Suchomel Miloš, Nový objev českého baroka, Květy 1980, č. 32 s. 46, 47
1982 Suchomel Miloš, Několik glos k pořizování restaurátorské dokumentace, Památky a příroda 1982, č. 3 s. 152-154
1982 Suchomel Miloš, Restaurování dvou domnělých sochařských pandánů, Památky a příroda 1982, č. 3 s. 152-154
1983 Mžyková Marie, K ikonografii dvou chebských šperkovnic, Památky a příroda 1983, č. 2 s. 82
1986 Suchomel Miloš, K jelínkovské provenienci kamenných soch na hradě Valdštejně, Umění 1986, č. 4 s. 367
1988 Vízdal Miroslav, Umělec proti času, Svoboda 1988, č. 177 s. 5
1989 Suchomel Miloš, Odborná účast historika umění na procesu restaurace malířských a sochařských děl, Památky a příroda 1989, č. 6 s. 346, 347
1990 Nejedlý Vratislav, Restaurátorské dílo Bohumila Zemánka, Ateliér 1990, č. 18 s. 5, 6
1995 Suchomel Miloš, K restaurování platzerovských soch z Pavlíkova, Zprávy památkové péče 1995, č. 9 s. 334-337
1996 Suchomel Miloš, Kompoziční transformace soch braunovských a jelínkovských Kalvárií, Umění 1996, č. 6 s. 549, 552
2002 Suchomel Miloš, P. Zahradník, Archivní prameny o sochařských a malířských dílech kosmonoských Jelínků, Průzkumy památek 2002, č. 1 s. 34, 35, 41, 47, 53
2004 Novotný Jan, Bohumil Zemánek-umělec, žijící mezi námi, Veltruské listy 2004, č. 3 s. 4, 5
2006 Nová encyklopedie českého výtvarného umění-Dodatky, Academia 2006, s. 628, 857, 858
2007 Suchomel Miloš, Průzkum - zásadní etapa restaurace, Průzkumy památek 2007, č. 2 s. 7, 9, 13, 15
2007 Sígl Miroslav, Kdo byl a kdo je: Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko, Libri Praha 2007, s. 523
2010 Filipová Milena, Turková Alena, Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku, Vlastivědné muzeum Šumperk 2010, s. 83
2010 Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010 W-Ž, Výtvarné centrum Chagall Ostrava 2010, s. 223, 224
2010 Štipl Ctirad, Palonín a jeho rodáci, Obecní úřad Palonín 2010, s. 1-14
2010 Novotný Jan, Veltruský sochař a restaurátor Bohumil Zemánek slaví v únoru osmdesátiny, Mělnický deník 2010, č. 46 s. 1
2015 Novotný Jan, Bohumil Zemánek, řezbář, sochař a restaurátor, Veltruské listy 2015, č. 1 s. 14, 26