Martin Zet

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1990   Martin Zet
1990   Martin Zet
1993   Martin Zet: Zrychleny tep / Učaščennyj puls / Quickened Pulse
1993   Martin Zet
1994   Martin Zet: Není lehké se neztratit (žulové objekty)
1998   Martin Zet: Video
1999   Martin Zet: Kresby mořem / Sea Drawings
2001   Martin Zet: Free Martin Zet!
2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm)
2006   Martin Zet: Performance pro sebe
2006   Martin Zet: Performance for Myself
2008   Martin Zet: Saluto romano
2019   Martin Zet: Z/Ž
2020   Martin Zet: Poznámky k výstavě
2020   Martin Zet: Exhibition Notes
nedatováno   Martin Zet
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové
1989   Mladé sochařství '89
1989   Pracovní setkání v Přední Kopanině
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1992   Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky (Uherské Hradiště 1988, 1990, 1992)
1993   Výstava současného českého sochařství
1993   Komorní plastika
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
1996   Česká medaile 1987 / 1996
1996   Kommunikation: Prolog til fremtiden: Århus, Prag, Moskva
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Džbán 1997. Mezinárodní sochařské sympozium
1998   Sklizeň II / Harvest II
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
2001   Kolmo k ose II.
2001   Violín IMM (Let´s go ‘boo’ into the next millennium)
2004   Kladenský salon 2004 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů)
2005   Inscape
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Mezinárodní výstava a festival politického umění / Internatioinal Exhibition and Festival of Political Art
2006   Kladenský salon 2006 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů)
2007   Na lodi bláznů / On the Ship of Fools
2007   Kurátorský experiment I a II (Reflexe média malby v médiu fotografie / Země snivců)
2008   Absence v záznamu
2008   Totalitní krajina
2009   Nanoscope (Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie)
2009   10. Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky
2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem
2009   Re-romantic
2010   4+4 dny v pohybu (One Day You Will Lose It All)
2010   Minimal Differences
2010   100 let Domu umění města Brna
2010   Litvínov: Galerie pod širým nebem / Litvínov: The Open-air Gallery
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art
2011   Benzinka
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2012   Fotograf festival (Mimo formát / Off Limits)
2013   Moře! Proč tu není moře!
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2014   Vyprávění
2015   Kdo na moje místo / Who on My Place
2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině)
2016   Hommage à Zbyněk Sedláček (Výstavy v kapli svatého Izidora v Kovárech)
2017   X + X let pod sluncem (Městská galerie v Týně nad Vltavou 1996-2016)
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Galerie 207 (UMPRUM)
2019   Za pravdu
2019   Stará bydliště / Old Adresses
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
2020   Vrstvy historie (Festival m³)
2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
2020   Posledních padesát let
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2014   Současná umělecká díla v krajině (Průvodce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2014   Martin Zet: A Flower Bloomed From the Rose, Galerie města Plzně, o.p.s., Plzeň (Plzeň-město)
2014   Martin Zet: Z růže kvítek vykvet nám, Galerie města Plzně, o.p.s., Plzeň (Plzeň-město)
2015   Martin Zet: Nekrolog - Brno, Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1987   Do tvůrčích bilancí se první výstava..., Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet, , , 1987, -
1993   Pošta a výtvarní umělci (Martin Zet), , , , , 160-
1995   Martin Zet, Divus, , 2, 1995, 38-51
1996   Sklizeň (Vlkov, Sýpka, Behémót - sklizeň, R. Franta, K. Kintera, R. Novák, D. Štěpánová, M. Zet, 27. 7. - 11. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 22, 1996/10/24, 4-4
2000   Slavnostní znovuotevření arciděkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, Posel z Budče, , 17, 2000/09/30, 68-
2005   Zrychlený tep (Himaláj 7. 4. - 2. 5. 1993), Od země přes kopec do nebe..., , , 2005, 113-121
2007   Reflexe média malby v médiu fotografie, Kurátorský experiment I a II, , , 2007, 8-9
2007   Císařovy divné šaty (Praguebiennale 3), Revue Art, , 3, 2007/3, 40-43
2008   Martin Zet (profil), Fotograf, 7, 11, 2008, 12-17
2008   Spiknutí, Flash Art, 3, 10, 2008, 50-
2009   Zet pro začátečníky, Art + Antiques, , 7 + 8, 2009/07/08, 54-57
2010   Galerie G99 (Čtenářům vizuálních příběhů), 100 let Domu umění města Brna, , , 2010, 223-235
2011   Jak začít od začátku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7, 2011/04/07, 16-
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2011   Současná česká krajina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 5-5
2012 - 2013   Výjimečně skvělá podivnost, Galerie Na Shledanou 2012-2013, , 2, 2013, 20-
2012 - 2013   Podpalubí Martina Zeta, Galerie Na Shledanou 2012-2013, , 2, 2013, 20-
2014   Ateliér reálné virtuality (Rozhovor s Martinem Zetem), Art + Antiques, , 5, 2014/05/07, 30-37
2019   Mrtví prezidenti Martina Zeta, Flash Art, 14, 51, 2019, 21-25
WWW
published, title (subtitle)
  Martin Zet (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2001   Martin Zet: Free Martin Zet! (zahájení činnosti Galerie kritiků)
2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (kresebné záznamy deštěm)
2005   Jiří Černický: ABS Story, Obrazy a drobná plastika
2006   Martin Zet: Sousedství / Neighbourhood
2006   Martin Zet: Žádné experimenty!
2006   Martin Zet: Osud národa (sochař Otakar Švec)
2020   Martin Zet: Sochař Miloš Zet - Zdi, sokly a makety
2020   Martin Zet: Slova
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Pavel Besta, Arnošt Chabera, Petr Kadlec, Zdenka Reinerová, Martin Zet
1988   Město sochy film
1991   Slepice ve výtvarné sbírce MUDr. Jarmily Staňkové
2001   Art Safari
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Aqua naturata - Aqua naturans
2006   Hermovo ucho
2006   FRISBEE: Contemporary Czech Videoart and New Media
2006   Kamarádi z mokrý čtvrti / From a Wet Corner of the universe (Michael Delia, Jaroslav Kořán, Stephen Lloyd Smith, Martin Zet)
2006   FRISBEE: Současný český videoart a nová média
2006   HumOrg - Lidský organismus
2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
2007   Projekční plán (Videoart v ulicích Opavy)
2008   Absence v záznamu
2009   Milan Guštar, Martin Zet: Rovnost šancí II / Equal Chances II (Pokus se světlem, barvou a zvukem / Experiment with light, colour and sound)
2009   Art fest GASK
2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem
2010   Re-romantic 2
2010   Fenomén hra
2010   I Like America and America Likes Me (Visions of the "Land of the Free" in Czech and Slovak Contemporary Art)
2011   Jak začít od začátku / How to Begin from the Beginning ((Selži znova a lépe) / (Fail Again, Fail Better))
2011   No time for heroes (Polish - Czech - Italian project)
2011   Současná česká krajina (Krajinomalba a jiné cesty ke krajině)
2011   Konečně spolu
2016   Krajina, umění a fotografie (Současná umělecká díla v krajině)
2016   Meziprostory: 2. mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol
2017   Rozhněvaná planeta / Angry Planet (Globální konflikty a lokální souvislosti / Global Conflicts and Local Interactions)
2018   Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje / Angry Planet II: Operation continues
2019   Brno Art Open 2019 (Jsem závislý objekt / I am a dependent object)
2019   Jolana Havelková a autoři: Šest pohlednic
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
Author's Book
published, title (subtitle)
1992   Martin Zet: Cesta
Postcard
published, title (subtitle)
1996   Martin Zet: The Israeli Sea Drawings, Installation, Pyramida - Center for Contemporary Art, Haifa, Israel, April 1996
2006   Intimissima I.
2015   Martin Zet: Žižka, 2015
2016   Martin Zet: Martiněves, 14:01, 9.6.2006, (ze série Saluto Romano)
nedat. (2008)   Martin Zet: Father and Son (Ěgalité), March 14, 2008 (Piomonti arte contemporanea, Rome)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2006   Kladenský salon 2006
2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
2013   Kde domov můj? / Where is my home?
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2016   Martin Zet: I
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2004   Kapky oceánu (Jiří Kubový, Milan Maur, Martin Zet)
Drawing
published, title (subtitle)
1995   Bez názvu
1995   Bez názvu
1995   Bez názvu
Periodical
published, title (subtitle)
1996/10/17   Jitro kouzelníků
Poster
published, title (subtitle)
1988   Město, sochy, film
2016   Martin Zet: Amor
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2020   Martin Zet: Sochař Miloš Zet - Zdi, sokly a makety
Program
published, title (subtitle)
2006   Výstavní plán Domu umění města Brna / Brno House of Arts Exhibition plan (leden-srpen 2006 / january-august 2006)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
2018   Architektura a smysly
2019   Neighbourhood Boogie Woogie
Yearbook
published, title (subtitle)
nedatováno (c. 2006)   Artwall (Katalog výstav pražské galerie pod širým nebem za léta 2005 a 2006 / Catalogue of Exhibitions in Prague Open-air Gallery 2005-2006)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)
Press News
published, title (subtitle)
2006   FRISBEE: Současný český videoart a nová média (výstavu doprovází prezentace Současného rumunského videoartu - Cutia Negra / Black Box)
2006   David Walliker: MR Blue Crosses the River - Homo Sacer / Pan Blue jde přes řeku - Homo sacer, Martin Zet: Žádné experimenty
2006   Kamarádi z mokrý čtvrti / From a Wet Corner of the universe (Michael Delia, Jaroslav Kořán, Stephen Lloyd Smith, Martin Zet)
2011   Čí je to město?
2011   Konečně spolu
2011   Konečně spolu
2011   No Time For Heroes / Není čas na hrdinství
2011   No Time For Heroes
2019   Neighbourhood Boogie Woogie 2019 (Agoraphilia)
2019   Neighbourhood Boogie Woogie 2019 (Agoraphilia)
2020   Still (Stillness Is a Form of Action. What Is There to Learn? Hope for Mutation.)