Petr Dvořáček

* 9. 6. 1952,
7. 2019,
politician

 

sex: male

notes:
NK ne - 2019/07
-
Ing. Petr Dvořáček byl absolventem kroměřížského gymnázia a posléze absolvoval studium na Vysoké škole zemědělské v Brně. Do roku 1994 pracoval ve Státním statku Kroměříž. Již v roce 1990 byl zvolen zástupcem starosty a v následujícím období v letech 1994 až 1998 stanul v čele města.
V době svého působení se významně zasadil o zápis Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi lety 2000 – 2002 zde také vykonával funkci ředitele. Po volbách v roce 2002 se opět vrátil do křesla starosty, kde zůstal až do roku 2006.