Hannah Regina Uber

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
nedat.   Sochařská stezka na Klenové a její proměny / Der Bildhauerweg und seine Metamorphosen
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2018   Land Art - Živé umění / Lebendige Kunst