Vladimir Il’jič Lenin

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Lenin (I.), Odeon (Jan Fromek), Praha
1938   Lenin (II.), Odeon (Jan Fromek), Praha
1948   Velké osobnosti, Okresní výbor Komunistické strany Československa pro Prahu 3 a 4, Praha
1951   V. I. Lenin, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1984   Průvodce dějinami výchovy, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Vladimír Iljič Lenin, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   Lenin a umění, Kvart, 4, 3-4, 1945, 212-217
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1950   Lenin žije!, Umělecký měsíčník, 13, 5, 1950/01/31, 97-99
1951/7   Obraz velkého Lenina, Výtvarné umění, 2, 1, 1951/07, 46-47
1952   Posmrtná maska, Výtvarné umění, 2, 9-10, 1952/12, 439-439
1953   B. Mejlach: Lenin a problémy ruské literatury, Výtvarné umění, 3, 4, 1953/10/31, 432-432
1954   V. I. Lenin: Filosofické sešity, Výtvarné umění, 4, 6, 1954/08/31, 302-302
1962   Památník V. I. Lenina v Moskvě (zprávy), Výtvarná práce, 10, 12, 1962/07/10, 10-
1963   Nové dokumenty o monumentální propagandě (zprávy), Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 10-
1965   Lenin o kultuře a umění, Plamen, 7, 4, 1965/04, 29-29
1965   Neznámý portrét V. L. Lenina (zprávy ), Výtvarná práce, 13, 2, 1965/03/06, 10-10
1970   Lenin 100, Výtvarná práce, 18, 8, 1970/04/14, 2-
1970   Lenin 1870 - 1970, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 1-3
Periodical
published, title (subtitle)
1989   Přemožitelé času 16