Vladimir Il’jič Lenin

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Lenin o Tolstém, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1970   O vzdělání a socialistické výstavbě, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha