Petr Zlámal

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1978   Petr Zlamal: Obrazy
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1982   Petr Zlamal: Obrazy
1983   Petr Zlamal: Obrazy
1987   Petr Zlamal
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1996   Petr Zlamal
1999   Petr Zlamal: Obrazy / 1999
2006   Petr Zlamal: Vnější a vnitřní světy (Obrazy z let 2002 - 2005)
2009   Petr Zlamal: Archeologie paměti, obrazy 1979 - 2009
2010   Petr Zlamal
2018   Petr Zlamal: Vášeň / Passion
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1981   Táborské setkání
1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie
1984   Současná krajina
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
1986   Výstava výtvarného umění ze současné tvorby severomoravských umělců a ze sbírek Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě
1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989)
1995   Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě (Malba, plastika)
2002   Roviny komunikace / Kommunikationsebenen (2. česko-německé umělecké sympozium Teplá 2001 / 2. Deutsch-Tschechisches Künstler-Symposium Tepl 2001)
2003   Civitas Dei (Duchovní a náboženské motivy v současném umění)
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   100L 2005 (Deset pozic současné olomoucké (středomoravské) výtvarné scény)
2005   Toison d'or
2006   Galerie Šternberk 2006
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   15 jaar stedenband Veenendaal - Olomouc, 5 jaar Galerie Kunstplaats (Jubileumexpositie in Galerie Kunstplaats)
2008   Roots and sensibility / Kořeny a cit
2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010)
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Projekt 2012 (Olomouc Opole Ołomuniec)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1984   Petr Zlamal, Mladá kresba, , , 1984, 16-17
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Malba jako výraz spolubytí (Úvodní slovo k výstavě Petra Zlamala Vnější a vnitřní světy), Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 24-25
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1987   Petr Zlamal: Obrazy
1989   Petr Zlamal: Obrazy
1999   Petr Zlamal: Obrazy / 1999
2006   Petr Zlamal: Vnější a vnitřní světy (Obrazy z let 2002 - 2005)
2006   Petr Zlamal: Nahoře i dole (Obrazy 2004 - 2006)
2010   Petr Zlamal: Archeologie paměti / Archeology of memory (Obrazy z let 2006-2010 / Paintings 2006-2010)
2018   Petr Zlamal: Vášeň / Passion
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1981   Táborské setkání
1987   Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
2005   Přátelství bez hranic očima umělců / Odbicia przyjaźni bez granic / images of friendship beyond borders / Beelden van grenzeloze vriendschap
2005   Stopy zápasu - gesto a exprese
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Přátelské setkání II. (Obrazy, kresby, objekty)
2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc)
Almanach
published, title (subtitle)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
2012   25. aukce výtvarného umění
2013   31. aukce
2013   29. aukce
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1982   Petr Zlamal: Obrazy z let 1981 - 82
Medallion
published, title (subtitle)
1986-   Petr Zlamal
Periodical
published, title (subtitle)
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
2009   Olomoucké ateliéry
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Petr Zlamal