Petr Zlámal

institution, city
Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)(CZ)
Ministerstvo kultury České republiky, Praha(CZ)
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)(CZ)