Petra Plachá

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Vídeň (Literární toulky dunajskou metropolí), ASPI Publishing, s.r.o., Praha