Věra Urbánková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   Psychoanalýza a filozofie neofreudismu, Svoboda, nakladatelství, Praha