Michail Jurjevič Lermontov

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1926   Překlady písní, J. Šnajdr, nakladatelství, Kladno (Kladno)
1959   Víno milencov (Antológia svetovej ĺubostnej poézie do konca XIX. storočia), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
1962   Cestou (Výbor z překladů), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Malá díla velkých mistrů (Repertoární sborník pro soubory lidové umělecké tvořivosti), Ministerstvo školství, _
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1948   Sen, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 303-303
Song
published, title (subtitle)
1921   Kozácká ukolébavka