Petr Křička

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1971   Třicátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1984   Petr Křička (1884-1949), Kontury české literatury pro děti a mládež, , , 1984, 324-325
2009   Veršované pohádky, Proměny české pohádky, , , 2009, 128-141
WWW
published, title (subtitle)
  Petr Křička (cs.wikipedia.org)
Publishing Prospectus
published, title (subtitle)
1971   Slunovrat (Československý spisovatel)
List of Articles/Inbventory of Literature
published, title (subtitle)
2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)