Antonín Sova

* 26. 2. 1864, Pacov (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
† 16. 8. 1928, Pacov (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
translator, Journalist, Poet, Writer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01120593

notes:
Pseudonym
Georgov, Ilja, 1864-1928
Turková, Valburga, 1864-1928

Antonín Sova

Narodil se 26. 2. 1864 v Pacově. Roku 1866 se rodina přestěhovala do Lukavce, kde působil jeho otec Jan Sova jako učitel, později řídící učitel. K intenzivním zážitkům, které se později odrazily ve spisovatelově díle (např. Výpravy chudých), patřila smrt jeho matky (1878) a otcův nový sňatek. A. Sova studoval na gymnáziu v Pelhřimově, v Táboře a v Písku (1881-1885). Neučil se dobře, jeho nejčastějšími známkami byly trojky a čtyřky. Měl raději hry s kamarády a výlety do přírody než školu a její přísný řád. V jeho pozdějším díle se s Pískem téměř nesetkáme, ale Písek byl městem jeho básnických začátků. Od roku 1882 do roku 1885, kdy maturoval, mu vyšlo pod různými pseudonymy několik básní. Jeden z pseudonymů byl Ilja Georgov, jméno bulharského studenta písecké hospodářské školy, který bydlel před Sovou v bytě u řezníka Fr. Říhy v Komenského ulici č. 84. V oktávě pak bydlel Sova na Drlíčově v domě č. 154. Sovovy verše najdeme v Lumíru (1882), ve Světozoru (1883), v Poutníku od Otavy (1885 – Liška, Příteli) a v Památníku k 50. narozeninám Adolfa Heyduka (1885 – Krajina). Na písecké studentské mládí vzpomíná v prozaické črtě Od zákonné k Eldorádu (Otavan 1917- špatnou známku z chování – zákonnou si vysloužil za nošení zakázané pestré kravaty). V básni Kdysi o prvním květnu v Písku (Topičův sborník 1917, č. 8, Otavan 1917, č. 3-4) píše o vítání 1. máje hudbou lesních rohů z písecké věže. Zážitky ze studentských dob se promítly i do románu Výpravy chudých. Sova se za dob studií neustále potýkal s nedostatkem peněz. Problémy měl i s placením školného na píseckém gymnáziu. Vítal proto každou příležitost k výdělku, např. vytvořil reklamní leták pro píseckého lékárníka R. Dvořáčka. V Písku se spřátelil s Jaroslavem Heydukem, synovcem Adolfa Heyduka. A. Sova nesplnil otcovo přání, aby studoval medicínu, ale zapsal se na práva. Z domova ho proto přestali finančně podporovat. Nějakou dobu pracoval v kanceláři Ottova slovníku naučného, potom získal místo úředníka na zdravotním referátu pražského magistrátu. Zapojil se do pražského literárního života (např. v Umělecké besedě, spolku Máj aj.). Roku 1898 se stal knihovníkem pražské městské knihovny a roku 1910 jejím ředitelem, kterým zůstal až do roku 1920. Roku 1900 se oženil s půvabnou Marií Kovaříkovou, tehdy sedmnáctiletou. R. 1901 se jim narodil syn Jan (+1945), který pak byl Sovovou oporou v těžké nemoci a ve stáří. Manželství se však po čase rozpadlo. Citová krize se promítla do sbírky Lyrika lásky a života (1907). Těžká a bolestná míšní choroba, jejíž příznaky se objevily už před 1. světovou válkou, znemožnila A. Sovovi volný pohyb a posléze ho upoutala na pojízdné křeslo, ale nezabránila mu pokračovat v literární tvorbě. Roku 1924 se natrvalo odstěhoval do svého rodného města, kde zemřel 16. 8. 1928.
Antonín Sova se svým dílem řadí k významným osobnostem moderní české poezie, k představitelům českého impresionismu a symbolismu. Do své poezie promítl obraz citlivého jedince a své hledání harmonického východiska z krizí osobních i společenských. Psal intimní lyriku (Květy intimních nálad, 1891) i vlastenecké verše (Zpěvy domova, 1918). V jeho přírodní lyrice se objevují zádumčivé jižní Čechy, do kterých se rád vracel ( Z mého kraje, 1892). Ve sbírce Drsná láska (1927) je báseň o Zvíkovu Páže ze staré malby. Vytvořil osobitý typ symbolistní lyriky, vyjadřující individualistickou revoltu a vizi budoucí harmonie (Vybouřené smutky, 1897, Údolí nového království, 1900). Také ve své próze vyjadřuje pocity rozjitřeného člověka, zápasícího o harmonii (Ivův román, 1902). Hlavní hrdina románu Výpravy chudých (1903) podává obraz osudu venkovského studenta v Praze na konci 19. století. Hlavní hrdina prochází obdobnými životními situacemi jako autor v době svého mládí. Vrcholem Sovova prozaického díla je novela Pankrác Budecius, kantor (1916), úsměvný příběh venkovského učitele, odehrávající se v 18. století.
ctenizpisku.cz, 31.7.2019

Antonín Sova

foto František Drtikol, 1920
cs.wikipedia.org
Max Švabinský: Antonín Sova, 1907, suchá jehla
Maturant píseckého gymnázia, 1885
František Muzika: Antonín Sova
 

Antonín Sova

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Pelhřimov (Pelhřimov)
???? - ????   Gymnázium, Tábor (Tábor)
1881 - 1985   Gymnázium, Písek (Písek)

Antonín Sova

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Písek (Písek), Písek (Písek)
???? - ????   Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk), lázně
???? - ????   Praha, Praha
1898 - 1920   Městská knihovna Praha, Praha, Mariánské náměstí 1, Praha 1, ředitel

Antonín Sova

from - to   group, *creation, notes
1912 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Antonín Sova

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Antonín Sova

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Dva hlasy (Březina, Sova), Ludvík Bradáč, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1953   Antonín Sova, Československý spisovatel, Praha
  1959   Vyznání a úvahy, Československý spisovatel, Praha
  1961   Za oponou umění a života, Československý spisovatel, Praha
  1962   Stopami poezie (Studie a podobizny), Československý spisovatel, Praha
  1963   Nevzpomínky, Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
  1969   Dvacátá léta (Kritiky a stati), Československý spisovatel, Praha
  1969   Tváře ve stínu (Medailóny), Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1980   Z moderní české literatury (O vybraných dílech z první poloviny 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914   Antonín Sova (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 325-326
  1948   Sovova Balada o jednom člověku a jeho radostech, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 305-308
  1964   Já v neznámo toužil, kde nutno vše bojem si získat (Ke stému výročí narození Antonína Sovy), Plamen, 45-51
  2000   Antonín Sova (1864 - 1928), Sto tváří, 159-160
  2008   Antonín Sova, Paměť Prahy, 350-351
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Antonín Sova (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Sova Antonín (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   České album I. Spisovatelé, Česká grafická Unie, a.s., Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
nabídkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Klub přátel poezie v roce 1987, Československý spisovatel, Praha
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Slunovrat (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
seznam osobností / členů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Osobnosti Pelhřimovska, Městská knihovna Pelhřimov, Pelhřimov (Pelhřimov)

Antonín Sova

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1900   Ještě jednou se vrátíme (Kniha veršů z r. 1892-1899), Grosman & Svoboda, Praha
  1916   O vysvobození prince Jirky, Hejda a Tuček, Praha 2
  1953   Básně, Československý spisovatel, Praha
  1954   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1956   Pankrác Budecius, kantor (Quasi legenda), Československý spisovatel, Praha
  1959   Ještě jednou se vrátíme..., Československý spisovatel, Praha
  1960   Výpravy chudých (Z kroniky osamělého studenta), Československý spisovatel, Praha
  1961   Ivův román, Československý spisovatel, Praha
  1967   F. X. Šalda, Antonín Sova: Dopisy, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha

Antonín Sova

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Jan Štursa: Drobná plastika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1974   Z tvorby Ladislava Babůrka, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
  1976   Jeroným Hus Vítek: Obrazy, kresba, grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Labyrinth der Welt und Lusthaus des Herzens (Johann Amos Comenius 1592 - 1670), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1994   Zrcadlení: Setkání IV., Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1996   Slyšme hlas (Socha v myšlenkách Starého a Nového zákona)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Kytička na hrob Jana Štursy, Josef Matička, _
  1936   Jan B. Čapek Viktor Dyk Josef Hora Josef Kopta Petr Křička J.S. Machar Rudolf Medek St. K. Neumann Ant. Sova Lad. Stehlík Fráňa Šrámek Rudolf Těsnohlídek Karel Toman oslavují T.G.M. (Verše), Klub nakladatelů Kmen, Praha
  1936   Vlast (Tři básně Otakara Theera, Antonína Sovy, Viktora Dyka), Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1941   Sestry v kráse (Výbor z nejlepších českých básní lyrických), Karel Voleský, Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1962   Jan Štursa (Svědectví současníků a dopisy), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   The Linden tree (An Anthology of Czech and Slovak Literature 1890-1960), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1964   Jaro v zátoce racků, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1987   Česká básnická moderna, Československý spisovatel, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2012   Hrábky drápky odpadky, Albatros, nakladatelství, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Všemu na vzdory (Antologie československé lyriky z let 1914-1918), Index, Olomouc (Olomouc)
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1948   Čeští básníci mládeži, Václav Petr, Praha
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1956   Karel Havlíček Borovský (1856-1956), Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1958   A handful of linden leaves (An antology of czech poetry), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1968   Verše pro tajnou chvilku, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1970   Mámivá noc, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1981   Rok 1921 v zrcadle české poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1896   Osamocení, Volné směry, 27-30
  1926   Mír nad krajem, Život, 5-5
  1949   Říjen, Lidový kalendář
  1953   Olše, Křesťanská žena, 10-10
  1953   Rybníky, Křesťanská žena, 7
  1953   Tiché štěstí, Křesťanská žena, 11
  1967   Jeseň, Výtvarné umění, 200-200
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Básnický kalendář let 1918-1938 (Jarní almanach Kmene), Klub nakladatelů Kmen, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Vlast (Tři básně), Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1896   Volné směry, 1.ročník, 1.číslo
  1967/06/15   Výtvarné umění, 17.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)
učebnice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Čítanka III pro střední školy, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Antonín Sova

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1985   Malířský epigram Františka Muziky, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1914   Veselý koutek I (Zloba "Času", Sovovo věno. K 50letému jubileu A. Sovy a J. S. Machara), Umělecký měsíčník, 43
  1948   Dobrá tradice, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 403-404
  1954   Cyril Bouda – výstava prací z let 1952–1954, Mladá fronta, 10.ročník, 166.číslo, 3-3
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny