Rudolf Vápeník

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2001   Litoměřická řeč děkovná (Příloha VII.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 104-113