Viera Žilinčanová

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3, 12, 1958/10, 674-675
1970   Zprávy, Výtvarná práce, 18, 7, 1970/03/25, 2-
1978   Umění vítězného lidu (Figurální malířství a malířský portrét), Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 1-12
1978   Bratislava - Výstava současné portrétní tvorby (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1979   Slovenská výstava malby, grafiky a plastiky, Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, 14-20
1980   Sofijské trienále, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 24-29
1983   Náš úspěch v Paříži, periodikum, , , 1983, 0-0
2011   Mednyánszky a spol., Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 21-21