Michal Gabriel

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Michal Gabriel: Sochařská tvorba
1993   Michal Gabriel: Sochy
1994   Michal Gabriel: Sochy
1995   Michal Gabriel: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1994
1995   Michal Gabriel: Bronzy
1998   Michal Gabriel: Sochy, animace
2004   Michal Gabriel: Sochy
2004   Michal Gabriel
2005   Michal Gabriel
2006   Michal Gabriel: Sousoší
2008   Michal Gabriel
2010   Michal Gabriel: Sochy
2011   Michal Gabriel: Sousoší
2019   Michal Gabriel: V barvě a struktuře
nedatováno   Michal Gabriel
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Mladí pražští výtvarníci
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   Tvrdohlaví
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Barevná plastika
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Mladé ateliéry 1989
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   České sochařství 1948/88
1989   Malba a plastika mladých
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1989   Mladé sochařství '89
1989   Tvrdohlaví
1989   Erika Bornová-Sládková, Michal Gabriel, Petr Sládek
1990   Nová skupina
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1990   Mladé ateliéry ´90
1990   8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Jiná geometrie
1991   Hapestetika 2
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs)
1991   Bez distance / Ohne distanz
1992   Situace 92
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   František Skála jr., Michal Gabriel, Petr Kvíčala: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1991
1992   Sovinec 1989/91
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Galerie MXM 1991
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague)
1993   Geometria Bohemia
1993   Hapestetika 4 (Hmatová výstava výtvarného umění (nejen) pro nevidomé)
1993   Galerie MXM 1992-1993
1994   Vyšehrad ´94
1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen Bayern Tschechien Slowakei
1995   Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Michal Gabriel
1995   Sovinec 1992-1994
1995   Sloup 95 - 96
1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts)
1995   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechei, Slowakei und Ungarn
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award (Vladimír Kokolia, František Skála, Michal Nesázal, Martin Mainer, Michal Gabriel, Petr Nikl)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
1996   Galerie MXM
1996   Vladimír Kokolia, Michal Gabriel
1997   Sympozium železné plastiky 1997
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
1997   Česká groteska / Czech Grotesque
1997   Pardubické valy 1997
1997   In - Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Jindřich Chalupecký Award Against all (Young Czech Visual Art of the 90´s)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Sympozium železné plastiky 1998
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   De Tsjechen komen (Dalibor Chatrný, Cestmir Suška)
2000   Hunten Kunst (Internationaal podium voor hedendaagse beeldende kunst)
2000   Sorosovo centrum současného umění - Praha 1993-1998 / Soros Centre for Contemporary Arts - Prague 1993-1998
2001   New Connection
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2001   Barevná socha
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Sochařské portréty Ondřeje Špačka (2000 - 2002)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   V mezičase / In time between
2004   Begegnungen-das vertraute im unbekannten (Tschechische künstler zum eintritt in die EU)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Lhotský Pelechov
2004   Figurama 04
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
2006   Art Karlsruhe
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno-Berlín)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2006   Gabriel & Casua (Sochy & architektura, architektura & sochy / Statues & Architecture, Architecture & Statues)
2007   Amaro Jilo
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Figurama 07
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar)
2008   Lhotský - Pelechov
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2008   Lovely World of Fauna & Flora
2009   Hráči
2009   Figurama 09
2009   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets (Brno Art Open '09)
2010   AS1 (Výstava ateliéru Sochařství 1 Fakulty výtvarných umění VUT Brno)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2015   Tvrdohlaví 2015
2015   Sbírka Magnus Art
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
2020   Posledních padesát let
nedatováno   Cena Jindřicha Chalupeckého. Senzibility současnosti (1990-1992)
nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
nedatováno   Bronz
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2004   Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2009   Michal Gabriel, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2013   Michal Gabriel, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
2004   Třinecké dny umění aneb umění v nemocnici Třinec, ,
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1977   Michal Gabriel (1960), Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1986   Mladí pražští výtvarníci (Bačkovský, Císařovský, David, Diviš, Gabriel, Nikl, Placht, Rajnišová, Střížek), Někdo něco 5, , , 1986, 49-72
1988   Město, sochy, film, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 5, 1988/05/24, 5-0
1988   A Glimpse of new Vission, periodikum, , , 1988, -
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Město sochy film, Československý architekt, 34, 15, 1988/06, 8-
1988   Město, sochy, film, Rudé právo, , , 1988/04/21, -
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1989   Michal Gabriel, Malba a plastika mladých, , , 1989, 0-0
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1990   Az a véleményem, hogy a Budapesti Kisplasztikai Triennálén... / Considering the Czech representatives at the Triennial of Small Sculpture..., 8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest, , , 1990, 7-71
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1990   Hořice 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 1-
1990   Návrat sochy do krajiny, Lidové noviny, 3, 1, 1990, 4-
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   Tři čeští postmoderní umělci, Výtvarné umění, , 1, 1991, 22-22
1991   Michal Gabriel, Výtvarné umění, , 1, 1991, 37-40
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1991   Vrata do galerie moderního umění, Architekt, 37, 10, 1991, 7-
1991   Věty v prostoru Michala Gabriela, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 13, 1991/06/27, 4-4
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1992   Zvýšení a snížení (Laureáti Ceny J. Chalupeckého za rok 1991), Lidové noviny, , , 1992, -
1992   Věty prostoru (Michal Gabriel), Vesmír, 71, 6, 1992/06, 358-
1993   Michal Gabriel, Krajina / Landscape, , , 1993, 70-71
1993   Michal Gabriel (1960) (Michal Gabriel (1960) bár e kiállítás szerzöje,... / Obwohl er der Jüngste Künstler...), Geometria Bohemia, , , 1993, 0-0
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1995   Orbis fictus, Orbis Fictus, , , 1995, 169-221
1995   Eine Welt voller Fragen / A World of Questions, Zeitgenössische Kunst aus der Tschechei, Slowakei und Ungarn, , , 1995, 4-7
1995   Michal Gabriel (Galerie Labyrint 023), Labyrint revue, , 6, 1995, 21-24
1995   Gabriel - Suška - Milkov (zámek Vsetín - atrium), Prostor Zlín, 3, 10 - 11, 1995/10, 3-
1996   Strom a jeho převtělení, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, , , 1996, 49-52
1997   Vysoká hra (Praha, Pražský hrad, Románské podlaží Starého královského paláce, 26. 11. 1996 - 2. 2 .1957), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 4-4
1997   Mystická generac?, UNI, 7, 1, 1997/01/22, 23-24
1997   Ha megróbáljuk egybevetni... / If we attempt to compare..., Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize, , , 1997, 0-0
1997   Protože víme, že neexistuje žádný rychlokurz..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
1997   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1997/11/07, 19-
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   Michal Gabriel, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 38-40
1999   Michal Gabriel (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 101-111
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
2000   Michal Gabriel (1960), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 127-127
2000   Mýtus / Myth (1987 - 1994), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 212-229
2000   Gabriel a Merta: trendy i tradice, Lidové noviny, 13, 41, 2000/02/18, 21-
2001   Michal Gabriel (Sochy nevznikají snadno... / Sculpture is not created easily,...), New Connection, , , 2001, 21-23
2001   Michal Gabriel, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 54-59
2004   Nové sochy v parku Hadovka (Sdílení cesty mezi architekturou a veřejným prostorem), Revue art, , 2, 2004, 2-5
2005   Michal Gabriel (1960), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 344-349
2005   Michal Gabriel, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 499-500
2005   Brána do třetího tisíciletí (K výsledkům osmého sympozia Dřevěná plastika ve Žďáru nad Sázavou - září 1999), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 69-71
2006   O Písaři (Michal Gabriel), Revue Art, , 1, 2006/1, 42-43
2008   Žhavé oázy (Praha, České muzeum výtvarných umění 12. 12. 2007 - 17. 2. 2008; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 5 3. 2008 - 21. 4. 2008; Pardubice, Východočeská galerie, 15. 5. 2008 - 10. 8. 2008; Cheb, Galerie výtvarného umění, 25. 9. 2008 - 30. 11. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 6-6
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
2009   Strategie sochaře dneška / The Strategy of the Sculptor Today, Michal Gabriel, , , 2009, 14-29
2009   Jsou křesla málo iracionální? / Are armchairs inadequately irrational?, Michal Gabriel, , , 2009, 38-59
2009   Z lovce se stává kořist / The Hunter Becomes the Prey, Michal Gabriel, , , 2009, 118-121
2009   Manuál pro milovníky současného umění (Lekce 13. - Výtvarnické etudy I. (Muži)), Art + Antiques, , 11, 2009/11, 69-69
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2011   Univerzita jako centrum vědy i umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 6-6
2011   Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 54-59
2011   Sousoší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 13, 2011/06/30, 6-
2012   Digitální sochy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 5, 2012/03/08, 5-
2013   Sochy, Ročenka ART+, , , 2013/02, 60-63
2015   Mentální krajiny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 1, 2015/01/08, 5-
2015   5. Crashtest, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 18-19, 2015/09/10, 6-6
WWW
published, title (subtitle)
  Michal Gabriel (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Michal Gabriel (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Michal Gabriel: Sochařská tvorba
1991   Michal Gabriel: Věty prostoru
1992   Michal Gabriel
1993   Michal Gabriel: Sochy
1993   Michal Gabriel
1994   Michal Gabriel: Sochy
1994   Michal Gabriel
1995   Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1994 Michal Gabriel
1995   Michal Gabriel: Bronzy
1997   Michal Gabriel: Sochy
2000   Michal Gabriel: Se světlem
2004   Michal Gabriel: Ještěrka (zahájení sochařské instalace)
2004   Michal Gabriel: Sochy
2006   Michal Gabriel: Zahrada / Garden
2006   Michal Gabriel: Sousoší
2006   Gabriel & Casua
2007   Michal Gabriel - Sousoší
2007   Michal Babriel: Sochy IV
2008   Michal Gabriel: Sochy
2009   Michal Gabriel: Sochy
2010   Michal Gabriel: Sochy
2010   Michal Gabriel: Sochy
2011   Michal Gabriel: Sousoší
2013   Michal Gabriel
2013   Michal Gabriel: Predátor (sochy Michala Gabriela)
2013   Michal Gabriel: Sochy
2014   Michal Gabriel: Země / voda / vzduch
2014   Michal Gabriel: Sochy
2016   Michal Gabriel: Květy lesa
2016   Michal Gabriel: A Touch of Light
2018   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel, a jiné příběhy
2019   Michal Gabriel: Červený koberec / Red carpet
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1988   Město sochy film
1988   Výstava patnácti
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1989   Mladé ateliéry 89
1990   Nová skupina (Opava)
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1991   Jiná geometrie
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Cena Jindřicha Chalupeckého (Laureáti za rok 1991: František Skála jr. Čestné uznání: Michal Gabriel, Petr Kvíčala)
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   First Part / První část (Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Róna, MIchal Gabriel, Zorka Ságlová, Antonín Střížek, Jan Merta, Martin Mainer, Petr Nikl)
1993   Cena Jindřicha Chalupeckého: Senzibility současnosti
1994   Martin Mainer: Cena Jindřicha Chalupeckého 1994, Okruh (T. Císařovský, M. Gabriel, J. Kovanda, J. Merta, P. Nikl, J. Róna, Z. Ságlová, S. Střížek)
1994   Valdštejnská zahrada 94 (Výstava česko-slovenských umělců)
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1995   Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Michal Gabriel
1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty)
1996   Cena Jindřicha Chalupeckého (Laureáti za rok 1993-1995)
1998   Michal Gabriel, Stefan Milkov: Sochy
1999   Hommage à Franz Kafka
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...)
2000   De Tsjechen komen
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   Barevná socha
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2002   Art Safari 3
2002   Na papíře
2003   Akt (Obrazy, kresby, sochy, fotografie)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2003   Michal Gabriel a hosté Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU (Bilder skulpturen fotografien)
2004   Art Safari 7
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky)
2005   Florálie
2005   Lhotský: Sklo (X let tavené skleněné plastiky (Žďár nad Sázavou))
2005   Lhotský: Sklo (X rokov tavenej sklenej plastiky)
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2005   Art Safari 10
2006   Podvědomí
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   Fakulta výtvarných umění v Brně (Veřejná prezentace klauzurních prací)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2006   V mežvremenje / V mezičase / In time between
2006   Gabriel & Casua: Sochy & architektura, Architektura & sochy
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2006   Zdeněk Lhotský & studio Pelechov
2006   X Years of Studio of casting glass Lhotský Pelechov
2006   Měsíce
2007   Kacíř & spol. / Heretic & Co. (Zlaté město / The Golden City)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2008   Lovely World of Fauna & Flora
2009   Sochy v ulicích (Brno Art open ´09)
2009   Art Safari 18 ("sametové")
2009   Hráči
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Sochařské studio Bubec 2000-2011
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Nová síň, Voršilská 3, 110 00 Praha 1)
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2013   Sedm (Michal Gabriel, Pavel Hayek, Patrik Hábl, Vladimír Kokolia, Libor Jaroš, Tomáš Medek, Miroslav Štolfa)
2014   Beautifull fifteen II
2014   Česká plastika (symbióza)
2015   Art Safari 30 de luxe
2016   O sportu
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   17. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
Work
published, title (subtitle)
1986   Kresba (Mladí pražští výtvarníci) (Michal Gabriel)
2006   Pomník Sigmunda Freuda (model připravený k odlití do bronzu)
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Michal Gabriel - Statuen
nedatováno   Michal Gabriel: Strom, 1990 (bronz, 51 x 31 x 21 cm)
Film
published, title (subtitle)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1992   František Skála jr., čestné ceny Michal Gabriel, Petr Kvíčala
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký)
2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
2015   Einfach phantastisch! / Prostě fantastické
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   Schnittstellen
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2009   Michal Gabriel: Sochy
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
objekt
published, title (subtitle)
1992   Sedm objektů
1995   Anděl
1999-2008   Hráči
2001   Lovec
2001   Kašna pro Hradec Králové
2001-2006   Smečka
2003   Židle
2005   Klečící postava
2005-2007   Zvířata
2005-2007   Červení koně
2007   Na jedné noze
2008   Modrý kůň
2009   Sedící postava
2009   Zvíře
Poster
published, title (subtitle)
1988   Výstava patnácti
1989   Úsměv, vtip a škleb
1992   Šedá cihla 35/1992
1995   Michal Gabriel, Čestmír Suška, Stefan Milkov: Plastiky
plastika
published, title (subtitle)
1994   Vrata veletržního paláce
1997   Klobouk (náhrobek Michalovi Tučnému)
2005-2006   Pomník Otto Wichterle
2005-2006   Pomník tří odbojů
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; česká
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Handover Protocol
published, title (subtitle)
1992   Galerie moderního umění v Hradci Králové...
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2006   Galerie výtvarného umění v Ostravě: Program 2006 říjen - listopad - prosinec
2009   Sochy v ulicích / Sculptures in the Streets (Brno Art open ´09)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1999   Umění pro nemocnici: Seznam vystavených děl
2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1989   Malba a plastika mladých
Text
published, title (subtitle)
1988/01/18   Tvrdohlaví
2010   AS1 (Ateliér sochařství Fakulty výtvarných umění VUT Brno)
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
Press News
published, title (subtitle)
1996   Výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
2004   Michal Gabriel: Výstava sochařská instalace Ještěrka
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2009   Sochy v ulicích
2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)