Michal Gabriel

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986, Někdo něco 5, , , 1986, 5-7
1986   Několik slov ke Konfrontacím 1984-86, Někdo něco 5, , , 1986, 9-11
1986   Vzpomínka na Svárov, Někdo něco 6, , , 1986, 31-36
1988   Práce Čestmíra Sušky a Michaela Gabriela..., Tvorba, , 9, 1988, 0-0
1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-0
1988   Gaučák a jiné, Tvorba, , , 1989/01/25, -
1988   Barevná plastika ve Vojanových sadech, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 9, 1988/07/19, 0-0
1988   Síla výtvarného intelektu (Výstava, která vidí českou modernu v novém světle), Mladá fronta, , , 1988/01/29, 4-
1989   Spory o vlastní tvář, Tvorba, , 20, 1989, 8-8
1989   Skupinový názor mladých výtvarníků (Tvrdohlaví vystavují v KD Leoše Janáčka v Havířově), periodikum, , , 1989, -
1989   Tvrdé palice, periodikum, , , 1989, -
1989   Na hranici snu a skutečnosti (S Václavem Marhoulem o Umělecké skupině Tvrdohlaví), periodikum, , , 1989, -
1989   Hambář v Olomouci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 3-
1989   Mladé sochařství 1989, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 21, 1989/10/17, 4-
1990   Porota veřejné kombinované sochařské soutěže..., Tvar, 1, 10, 1990/05/10, 3-
1991   Tvrdohlaví u Jindřicha Štreita, periodikum, , , 1991/07/04, 0-0
1991   V Městské knihovně vystavují po sobě..., Večerní Praha, , , 1991/09/11, 0-0
1991   Dekorativní Róna (Obrazy a sochy ve Špálově galerii), Lidové noviny, 4, , 1991/09/06, 8-8
1991   Nezblbli Tvrdohlaví?, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví III, Svobodné slovo, , , 1991/09/27, 0-0
1991   Čeští a moravští výtvarníci v Eindhovenu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 4, 1991/02/21, -
1991   MXM na Kampě (O nové soukromé galeriií hovoříme s jejím majitelem JUDr. Tomášem Procházkou), Večerní Praha, , , 1991/07/17, -
1991   Pojmem mezi novými soukromými galeriemi..., , , , , -
1991   Rezistence Tvrdohlavých, Domov, , 1, 1991, -
1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, 1-4
1992   Situace 92 (Mánes se současnou tvorbou), Večerník Praha, , , 1992/06/03, 14-14
1992   Situace 92, Tvorba, , 23, 1992, -
1993   Geometria Bohemia, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 1-1
1993   Sochařský exteriér Troja 93, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 22, 1993/10/27, 4-4
1994   Tělo na tělo (vánoční féerie v Červené trávě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 6-6
1994   Boj o první místo, Lidové noviny, , , 1994/11/16, -
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
1996   Bronzová ratolest (Praha, Schwarzenberský palác, 9. 10. - 3. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 24, 1996/11/21, 9-9
1996   Chci, aby nám lidé rozuměli, Detail, 1, 7, 1996/06, 20-
1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
1997   Letos se v Mikulově konal..., Dílna 97, , , 1997, 0-0
1998   Myšlenka sochařského sympozia Sloup..., Sochařské sympozium Sloup 98, , , 1998, 0-0
1999   V hradní jízdárně jsou vystaveny přírůstky státních galerií, Lidové noviny, , , 1999/06/08, 12-
2000   Konec světa, jak má být? (Praha, Národní galerie, Palác Kinských, Konec světa?, 26. 5. - 19. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 14-15, 2000/07/13, 1-4
2001   Nové spojení (Stav laureátů na soudobé česko-slovenské scéně), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 23, 2001/11/22, 16-16
2003   Pavilon tropického pralesa obohatí trojskou zoo, Metro, , , 2003/05/13, 4-4
2003   Obrazy vyzařují energii (Sběratel Daniel Dvořák), Art & Antiques, , 6, 2003/06, 42-45
2004   Liberecké muzeum vystavuje nejlepší díla Studia tavené plastiky v Pelechově (Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 28/2004), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2004   Technologie taveného skla, přizpůsobená velkým realizacím... / The modernized conception of mould-melted glass technology..., Lhotský Pelechov, , , 2004, 0-0
2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, , 4, 2005/4, 68-74
2005   Tavené skleněné sny, periodikum, , , 2005, 18-18
2005   Putovní výroční výstava v Moravské galerii v Brně představí reprezentativní průřez produkce studia Lhotský (Zprávy, kultura - vydání 10/2005), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2005   Výstavy X let na Pelechově potvrdily, že si Zdeněk Lhotský před letly zvolil správnou cestu (Milan Hlaveš - Portréty - vydání 19/2005), www.glassrevue.com, , , , 0-0
2005   Zdeněk Lhotský: X let na Pelechově, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 10, 2005/05/12, 12-12
2005   Na co lépe nemyslet (Praha, GHMP, Městská knihovna, 16. 2. - 8. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 7, 2005/03/31, 12-12
2007   ....Od založení skupiny uběhlo dvacet let,..., Tvrdohlaví po 20 letech, , , 2007, 0-0
2007   Tvrdohlaví přijeli do Ostravy všichni, Deník, , , 2007/12/12, -
2007   Aukce současného umění, Revue Art, , 4, 2007, -
2008   Tvrdohlaví, mlýn historie a o tom, co bylo a co je, Tvrdohlaví po 20 letech, , , 2008, 5-6
2008   Socha nebo objekt? (Dva principy současného sochařství), Art & Antiques, , 7-8, 2008/07-08, 36-42
2008   Jak vystavovat v ulicích, Art & Antiques, , 7-8, 2008/07-08, 44-46
2009   Freud a Kozí plácek (Pocta Sigmundu Freudovi od pražského magistrátu), Roš Chodeš, 71, 5, 2009/04/30, 13-13
2010   Hra na rozhovor, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 214-216
2010   Popis jednoho zápasu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 218-225
2011   Gabriel, Kolíbal a drobnosti, Art + Antiques, , 4, 2011/04/07, 17-
2011   Od Lhotáka po Gabriela, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 21-21
2012   Kvalitní maličkosti, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 22-22
2013   Další drahý Hlinomaz, Art + Antiques, , 5, 2013/05, 18-18
WWW
published, title (subtitle)
1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Michal Gabriel: Bronzy
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1997   Informace o výstavě Česká groteska
Periodical
published, title (subtitle)
1991/09/27   Svobodné slovo
Offprint
published, title (subtitle)
1988   11, 12, 15?
Text
published, title (subtitle)
2003   Asociace a paralely (Iniciace (zasvěcení do tajemství))
Press News
published, title (subtitle)
1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)