Michal Gabriel

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Michal Gabriel: Sochy
1995   Michal Gabriel: Bronzy
2004   Michal Gabriel
2006   Michal Gabriel: Sousoší
2010   Michal Gabriel: Sochy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Barevná plastika
1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts)
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1997   Pardubické valy 1997
2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000
2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years
2006   Gabriel & Casua (Sochy & architektura, architektura & sochy / Statues & Architecture, Architecture & Statues)
2008   15 let FaVU VUT v Brně
2009   Bilancovanie / balansovanie:katalog Katedry Socha, objekt inštalácia, VŠVU, Bratislava // Assesment / Balancing: catalogue of a Department Sculpture, Object, Installation, AFAD, Bratislava
2010   AS1 (Výstava ateliéru Sochařství 1 Fakulty výtvarných umění VUT Brno)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2010   Diplomanti FaVU 2010
2011   Digitální sochy / Digital Sculptures
2014   Umělec, vila a bazén: Význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění / Nad čarou: Jednosměrná zpátky
2015   Digital Exchange 2 (SVA New York USA - FaVU VUT Brno Czech Republic)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Střední umělecko-průmyslová škola v Praze na Žižkově 1921 - 1996 (Secondary school of arts and industry / Mittelschule für kunstgewerbe / Ecole des arts et métiers), Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Rozhovor s Michalem Gabrielem, Někdo něco 4, , , 1986, 34-35
1989   Co se změnilo v roce 1988, Mladý svět, , , 1989, 0-0
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Výtvarníci OF 1968-1989, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 25, 1989/12/12, 3-
1993   Michal Gabriel, Krajina / Landscape, , , 1993, 70-71
1995   Michal Gabriel (Galerie Labyrint 023), Labyrint revue, , 6, 1995, 21-24
1997   Písař je sochou egyptského písaře,..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
1999   Michal Gabriel, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 38-40
1999   O založení skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 186-188
1999   Historky ze života skupiny, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 189-194
2001   Michal Gabriel (Sochy nevznikají snadno... / Sculpture is not created easily,...), New Connection, , , 2001, 21-23
2001   Michal Gabriel, Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, , , 2001, 54-59
2005   O své práci nepíšu rád..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 345-
2009   Jsou křesla málo iracionální? / Are armchairs inadequately irrational?, Michal Gabriel, , , 2009, 38-59